صفحه اصلی > خبرها > آرشیو اخبار اسلایدر 


نسخه چاپي

توانمندسازی

توانمندسازی

توانمندسازی عوامل موثر بر توانمندسازی نیروی انسانی به عنوان شیوه نوین ایجاد انگیزش شامل سه بعد است: الف) راهبردهای مدیریتی ب) منابع خودکارآمدی ج) شرایط سازمانی الف) عامل راهبردهای مدیریتی شامل متغییرهای زیر است: - تفویض اختیار - استقلال - مدیریت مشارکتی - تشکیل گروه و فراهم نمودن اطلاعات ب) عامل خودکارآمدی شامل متغییرهای زیر است: - الگوسازی - برانگیختگی هیجانی - حمایت کردن ج) عامل شرایط سازمانی شامل متغییرهای زیر است: - داشتن اهداف روشن - فراهم آوردن منابع - نظام پاداش دهی - ارزیابی عملکرد - ساختار سازمانی

  • تاریخ درج خبر :
  • 1398/02/28 - ١٢:٣٤
  • تاریخ بروز رسانی خبر :
  • تعداد بازدید خبر :
  • 386

خروج
تصاویر منتخب