صفحه اصلی > سخن بزرگان 


اگر میتوانید هر روز را نوروز کنید یعنی در راه خدا به یکدیگر هدیه بدهید و با یکدیگر پیوند داشته باشید . قال رسول ا...
اگر میتوانید هر روز را نوروز کنید یعنی در راه خدا به یکدیگر هدیه بدهید و با یکدیگر پیوند داشته باشید . قال رسول ا...
 ١٤:١٣ - 1399/12/26 - نظرات : ٠متن کامل >>
نوروز ، روزی است که ( قائم ) ما اهل بیت در آن ظهور می کند . امام صادق ( ع )
نوروز ، روزی است که ( قائم ) ما اهل بیت در آن ظهور می کند . امام صادق ( ع )
 ١٤:١٠ - 1399/12/26 - نظرات : ٠متن کامل >>
ارزش هر کس آن چیزی است که نیکو انجام دهد . حضرت علی ( ع )
ارزش هر کس آن چیزی است که نیکو انجام دهد . حضرت علی ( ع )
 ١٣:٥٠ - 1399/12/26 - نظرات : ٠متن کامل >>
فرصتها به مانند ابر میگذرد پس فرصتهای نیک را غنیمت دانید . امام علی ( ع )
فرصتها به مانند ابر میگذرد پس فرصتهای نیک را غنیمت دانید . امام علی ( ع )
 ١٣:٣٠ - 1399/12/26 - نظرات : ٠متن کامل >>
خردمند ترین مردم کسی است که به عواقب و فرجام کار بیشتر بنگرد . امام علی ( ع )
خردمند ترین مردم کسی است که به عواقب و فرجام کار بیشتر بنگرد . امام علی ( ع )
خردمند ترین مردم کسی است که به عواقب و فرجام کار بیشتر بنگرد . امام علی ( ع )
 ١٢:٠٨ - 1399/10/06 - نظرات : ٠متن کامل >>

2 3 4 5 صفحه بعدی >>

تصاویر منتخب