صفحه اصلی > سخن بزرگان 


سه چیز است که بدن به واسطه آن شاداب و تندرست می شود و رشد می کند .بوی خوش ، جامه نرم و نوشیدن عسل . پیامبر اکرم ( ص )
سه چیز است که بدن به واسطه آن شاداب و تندرست می شود و رشد می کند .بوی خوش ، جامه نرم و نوشیدن عسل . پیامبر اکرم ( ص )
سه چیز است که بدن به واسطه آن شاداب و تندرست می شود و رشد می کند .بوی خوش ، جامه نرم و نوشیدن عسل . پیامبر اکرم ( ص )
 ١٢:٣٠ - 1399/07/01 - نظرات : ٠متن کامل >>
شکر تو بر نعمت گذشته زمینه ساز نعمت آینده است . امام حسین ( ع )
شکر تو بر نعمت گذشته زمینه ساز نعمت آینده است . امام حسین ( ع )
شکر تو بر نعمت گذشته زمینه ساز نعمت آینده است . امام حسین ( ع )
 ١٢:٢٩ - 1399/07/01 - نظرات : ٠متن کامل >>
ریشه صبر ایمان نیکو و عقیده استوار به خداوند است . امام علی( ع )
ریشه صبر ایمان نیکو و عقیده استوار به خداوند است . امام علی ( ع )
ریشه صبر ایمان نیکو و عقیده استوار به خداوند است . امام علی ( ع )
 ١٢:٢٦ - 1399/07/01 - نظرات : ٠متن کامل >>
نزدیکترین به خدا و رسول او کسی است که آغازگر سلام باشد . پیامبر اکرم ( ص )
نزدیکترین به خدا و رسول او کسی است که آغازگر سلام باشد . پیامبر اکرم ( ص )
نزدیکترین به خدا و رسول او کسی است که آغازگر سلام باشد . پیامبر اکرم ( ص )
 ١٢:٢٣ - 1399/07/01 - نظرات : ٠متن کامل >>
 ١٣:٤١ - 1399/03/26 - نظرات : ٠متن کامل >>

2 3 صفحه بعدی >>

تصاویر منتخب