تنظیمات

انتخاب رنگ
انتخاب سایز
اخبار و اطلاعیه ها
چهارمین کارگاه آموزشی مجازی با عنوان فعالیت ورزشی زنان و نقش آن در راستای تندرستی
6:43 1399/11/28

چهارمین کارگاه آموزشی مجازی با عنوان فعالیت ورزشی زنان و نقش آن در راستای تندرستی

امور ورزش و تربیت بدنی ستاد شرکت ملی گاز ایران با توجه به نیاز بیشتر زنان به الگوی فعالیت های بدنی صحیح و در دسترس ، افزایش تحرک بدنی، شناخت دلایل افزایش و کاهش وزن و . . . نسبت به برگزاری چهارمین کارگاه آموزشی ، ورزشی تحت عنوان ورزش زنان با حضور سرکار خانم دکتر بردبار اقدام نموده است .