تنظیمات

انتخاب رنگ
انتخاب سایز
اخبار و اطلاعیه ها
کتابچه راهنمای تمرینات با کمک توپ جیم بال
9:39 1400/3/17

کتابچه راهنمای تمرینات با کمک توپ جیم بال

یکی از مشکلات افزایش سن ، کاهش قدرت عضلانی و ضعف در تعادل بدن بوده که باعث زمین خوردن و در نتیجه آسیب های ناشی از آن خواهد شد . سالها تصور بر این بود که این کاهش ، طبیعی بوده و پیـامد بالا رفتن سن است . ولـی طبق مطـالعات انجام شـده ثابت گردیده در نتیجه زنـدگی ماشیـنی ، فقر حـرکتی و پایین بودن آمـادگی جسـمانی انسـانها است . لذا ورزش بـا توپ جیم بال بدلیل اینکه بـدن ، برای رسیدن به وضعیت تـعادل بر روی توپ از تمام عضـلات کمک گرفته و واکنش نشان می دهد ، باعث تقویت عضلات و حفظ تعادل می گرد .

ثبت اطلاعات و تکمیل فرم نیاز سنجی
9:24 1400/3/10

ثبت اطلاعات و تکمیل فرم نیاز سنجی

امور ورزش و تربیت بدنی به منظور ارزيابي و نیازسنجی ورزشی ستاد و خانواده هاي محترم ايشان در راستای تقويت نقاط قوت و اصلاح نقاط قابل بهبود با هدف جلب رضايت شما گراميان ، اقدام به نیازسنجی و پايش فعاليت ها در رشته هاي مختلف ورزشي كرده است.

مدیریت سبز و توسعه پایدار
11:26 1400/1/30

مدیریت سبز و توسعه پایدار

با همکاری کارشناسان آموزش ستاد، آموزش ایمنی، بهداشت و محیط زیست و پژوهشگاه محیط زیست و توسعه پایدار