صفحه اصلی > خبرها > آرشیو اخبار اسلایدر 


نسخه چاپي

توانمندسازی

توانمندسازی

توانمندسازی عوامل موثر بر توانمندسازی نیروی انسانی به عنوان شیوه نوین ایجاد انگیزش شامل سه بعد است:

الف) راهبردهای مدیریتی
ب) منابع خودکارآمدی
ج) شرایط سازمانی

الف) عامل راهبردهای مدیریتی شامل متغییرهای زیر است:
- تفویض اختیار
- استقلال
- مدیریت مشارکتی
- تشکیل گروه و فراهم نمودن اطلاعات

ب) عامل خودکارآمدی شامل متغییرهای زیر است:
- الگوسازی
- برانگیختگی هیجانی
- حمایت کردن

ج) عامل شرایط سازمانی شامل متغییرهای زیر است:
- داشتن اهداف روشن
- فراهم آوردن منابع
- نظام پاداش دهی
- ارزیابی عملکرد
- ساختار سازمانی

  • تاریخ درج خبر :
  • 1398/02/28 - ١٢:٣٤
  • تاریخ بروز رسانی خبر :
  • تعداد بازدید خبر :
  • 16

خروج
تصاویر منتخب