صفحه اصلی > معرفی مدیریت > پژوهش و تحول اداری 


نسخه چاپي

امور پژوهش‌هاي منابع انساني و تحول اداري

معرفی امور پژوهش‌هاي منابع انساني و تحول اداري

در سال 1396 با ادغام امور بهره‌وري و هماهنگي تحول اداري در امور پژوهش‌هاي منابع انساني امور جديدي با مأموريت انجام پروژه‌هاي تحول اداري، پژوهش در حوزه سرمايه انساني و نظارت بر عملکرد اين دو حوزه در شرکت‌هاي تابعه شرکت ملي گاز ايران شکل گرفت. حوزه فعاليت‌هاي فعلي اين امور به دو بخش تفکيک شده است: الف) امور پژوهش‌هاي منابع انساني: امور پژوهش‌هاي منابع انساني در سال 1385 با هدف ايفاي نقش مهم خود در راستاي ايجاد خواستگاه علمي و ايجاد اطلاعات مرتبط براي تصميم‌گيري هدفمند و اثربخش مديران در حوزه منابع انساني شروع فعاليت نمود. پس از ادغام رويکرد اصلي اين حوزه رصد نمودن و بررسي چالش‌هاي حوزه منابع انساني در سطح کل شرکت ملي گاز ايران است. پس از تحليل چالش‌هاي موجود، موضوعات پژوهشي بمنظور تحليل عميق مسئله و ارائه راهکارهاي علمي، طراحي و در بعد پژوهشي اين واحد قرار گرفته است و با توجه به اولويت هر چالش بصورت پروژه پژوهشي توسط مناسب‌ترين مجريان پژوهشي کشور اجرا مي گردد. اين حوزه همچنين متولي بررسي و تأييد علمي و فني کليد پروژه‌هاي پژوهشي حوزه منابع انساني است که توسط شرکت‌هاي تابعه شرکت ملي گاز ايران در گستره کشور به اجرا در مي‌آيد. شرح وظايف 1. تدوين سياست‌ها و خط‌مشي‌هاي مطالعاتي و تحقيقاتي در حوزه منابع انساني 2. بررسي و تشخيص خلأهاي سيستمي و آسيب شناسي منابع انساني از طريق مطالعه و ارزيابي چالش‌هاي موجود 3. اولويت‌بندي طرح‌هاي پژوهشي در حوزه منابع انساني با توجه به نيازهاي صنعت گاز 4. نظارت عاليه بر انجام طرح هاي پژوهشي منابع انساني در ستاد و شرکت‌هاي تابعه 5. طراحي و استانداردسازي رويه‌ها و شاخص‌هاي عملياتي در حوزه منابع انساني 6. بهينه‌سازي و بومي‌سازي روش‌ها و الگوهاي مديريت منابع انساني در صنعت گاز 7. گسترش همکاري با دانشگاه‌ها و موسسات پژوهشي در جهت تکميل حلقه‌هاي زنجيره تحقيقات 8. تعيين اولويت‌هاي موضوعي پايان‌نامه‌هاي مقاطع کارشناسي ارشد و دکتري بمنظور اخذ حمايت و پشتيباني از شرکت ملي گاز ايران 9. بررسي فني و انتخاب پايان‌نامه‌هاي ارائه شده جهت اخذ پشتيباني و حمايت شرکت ملي گاز ايران 10. برون‌سپاري و نظارت بر اجراي پروژه‌هاي پژوهشي مصوب 11. تعريف و اجراي پروژه‌هاي پژوهشي با استفاده از پتانسيل داخلي 12. توليد آثار علمي با استفاده از داده‌هاي موجود ب) امور هماهنگي و تحول اداري: امور هماهنگي و تحول اداري در راستاي اجرايي نمودن برنامه‌ها و نقشه راه تحول اداري در سطح شرکت ملي گاز ايران که توسط دولت محترم ابلاغ گرديده، در سال 1386 ايجاد شد. وظيفه محوري آن ترويج فرهنگ بهبود مستمر با استفاده از ابزارهايي از قبيل مديريت مشارکتي، نظام‌هاي مديريتي، ارتقا فرهنگ اخلاق مدار سازمان است. شرح وظايف از لحاظ حيطه و نوع مسووليت، امور هماهنگي و تحول اداري داراي دو بعد اجرايي و نظارتي در استقرار ابزارهاي مورد استفاده جهت تحقق اهداف خود است. بعد اجرايي آن معطوف به پياده سازي سيستم‌هاي مديريتي در سطح ستاد شركت ملي‌گاز، تجهيز آن به نظام‌هاي بهبود و تعالي سازماني و طرح‌هاي توسعه و تحول نظام اداري در سطح ستاد بوده و با توجه به نقش محوري ستاد در مديريت مجموعه شركت، اجراي موفق اين برنامه‌ها اثر مستقيمي در كل بدنه سازمان خواهد داشت. بعد نظارتي شامل اشاعه يكپارچه رويكرد بهبود مستمر در بدنه شركت و حصول اطمينان از تداوم و استمرار آن در شركت‌هاي فرعي است. همچنين ديگر فعاليت‌ها و ابزارهاي مورد استفاده در اين حوزه شامل موارد ذيل مي باشد: 1. نظارت و پايش تحقق اهداف دوره دوم برنامه جامع اصلاح نظام اداري: • برنامه چهارم: مديريت سرمايه انساني • برنامه ششم: توسعه فرهنگ سازماني 2. ارتقا و توسعه مديريت مشارکتي از طريق افزايش بلوغ نظام پيشنهادها در شرکت ملي گاز ايران 3. شناسايي و بازطراحي مدل مطلوب فرآيندهاي ستاد و هولدينگ شرکت ملي گاز ايران 4. مديريت طرح تکريم کارکنان و ارباب رجوع 5. تدوين و راهبري نقشه راه تعالي شرکت ملي گاز ايران 6. مديريت استقرار و نگهداشت استانداردهاي مديريتي در ستاد 7. مديريت استخراج، نگهداشت و توسعه دانش و استقرار سيستم مديريت آن

  • تاریخ درج خبر :
  • 1398/02/21 - ١١:٥٨
  • تاریخ بروز رسانی خبر :

  • تعداد بازدید خبر :
  • 343

خروج
تصاویر منتخب