آمار بازدیدکنندگان
تعداد بازديد اين صفحه: 52156
تعداد بازديد از سايت: 150658273
تعداد بازديد زيرپورتال: 12386830
اين زيرپورتال امروز: 4337
در امروز: 34803
اين صفحه امروز: 26
اطلاعيه برگزاري دوره
آناليزوقرائت هاي پتانسيل 

دوره تخصصی آنالیز وقرائت های پتانسیل درتاریخ93/06/18لغایت93/06/19

درمرکزآموزش همدان برگزارمی گردد.


 
برگزاري دوره آموزشي سيستم اطلاعاتي خريدکالا 

عطف به نامه گ61495/210/1بتاریخ93/04/31رئیس محترم آموزش وتجهیز نیروی انسانی دوره های ذیل درمرکزآموزش همدان برگزارمیگردد.

1-دوره فرآیند خریدداخلی تامرحله بازرسی کالادرسیستم خریدکالا(24ساعت)

تاریخ اجرا93/05/25لغایت93/05/27

2-دوره فرآیندخریدازبازرسیتاتحویلکالابه انباروتسویه حساب(8ساعت)

تاریخ اجرا93/05/28

 


 


مجری سایت : شرکت سیگما