آمار بازدیدکنندگان
تعداد بازديد اين صفحه: 50159
تعداد بازديد از سايت: 147099365
تعداد بازديد زيرپورتال: 11952908
اين زيرپورتال امروز: 8162
در امروز: 67961
اين صفحه امروز: 48
اطلاعيه برگزاري دوره
آناليزوقرائت هاي پتانسيل 

دوره تخصصی آنالیز وقرائت های پتانسیل درتاریخ93/06/18لغایت93/06/19

درمرکزآموزش همدان برگزارمی گردد.


 
برگزاري دوره آموزشي سيستم اطلاعاتي خريدکالا 

عطف به نامه گ61495/210/1بتاریخ93/04/31رئیس محترم آموزش وتجهیز نیروی انسانی دوره های ذیل درمرکزآموزش همدان برگزارمیگردد.

1-دوره فرآیند خریدداخلی تامرحله بازرسی کالادرسیستم خریدکالا(24ساعت)

تاریخ اجرا93/05/25لغایت93/05/27

2-دوره فرآیندخریدازبازرسیتاتحویلکالابه انباروتسویه حساب(8ساعت)

تاریخ اجرا93/05/28

 


 


مجری سایت : شرکت سیگما