آمار بازدیدکنندگان
تعداد بازديد اين صفحه: 23602
تعداد بازديد از سايت: 152774969
تعداد بازديد زيرپورتال: 12617649
اين زيرپورتال امروز: 3219
در امروز: 36433
اين صفحه امروز: 5
تیر
تير 
رديفعنوان شاخصشرح شاخص (تيرماه 89)معيار دستيابيوزن شاخص
1دوره هاي اجباري  تفکيک دوره هاي برگزار شده بطور ماهيانه
 80 %=8___ =  __________________________
10  تعداد دوره هاي پيش بيني شده


65 %


30
2دوره هاي فوق برنامه  تعداد ساعت برگزار شده
  115 %= ___2305___=  ______________________
  2000   تعداد ساعت آموزشي برنامه   .   ريزي شده در سال


70 %


25
3اثر بخشي آموزشي   75 %  =  در صد اثر بخشي دوره هاي آموزشي بر گزار شده 

65 %


25
4ارزيابي تسهيلات آموزشي   درصد رضايتمندي تسهيلات
   98 % =  آموزشي برگزار شده


60%


30

جمع کل

100

 


 


مجری سایت : شرکت سیگما