آمار بازدیدکنندگان
تعداد بازديد اين صفحه: 18906
تعداد بازديد از سايت: 147581235
تعداد بازديد زيرپورتال: 12021685
اين زيرپورتال امروز: 9638
در امروز: 65281
اين صفحه امروز: 16
برنامه زمان بندی دوره ها
2-دوره آموزشي استاندارد هاي پوشش هاي خطوط لوله  
به ا طلاع همکاران محترم می رساند آموزش شرکت گاز هرمزگان در نظر دارد با هدف ارتقاء دانش فراگیران در راستای بکارگیری  استانداردهای مرتبط با پوشش خطوط لوله دوره فوق الذکر را جهت کارشناسان بازرسی فنی ،حفاظت کاتدیک و اجرای پروژه ازتاریخ 26/03/93 لغایت 28/03/93 در محل شهرک فجر - ساختمان مرکزی گاز استان هرمزگان برگزار نماید. شایان ذکر است دوره آموزشی مذکور بر اسا س نیاز آموزشی شاغلین طراحی و استخراج گردیده است.  
1- دوره آموزشي ارگونومي عمومي 
دوره فوق الذکر با هدف شناخت اصول صحیح ارگونومی و بکارگیری آن در محیط های کاری و عملیاتی جهت کلیه کارکنان شاغل در سطح شرکت گاز استان هرمزگان از تاریخ 21/03/93 لغایت 22/03/93 در محل شهرک فجرساختمان مرکزی گاز استان برگزار می گردد.   
دوره هاي آموزشي خردادماه 

آموزش شرکت گاز استان هرمزگان در نظر دارد 2 دوره آموزشی به شرح ذیل در خردادماه برگزار نماید:


 


مجری سایت : شرکت سیگما