به پایگاه اطلاع رسانی مدیریت توسعه منابع انسانی خوش آمدید    
تماس با ما
پل ارتباطي ما وشما 
 

عنوان واحد

شماره تلفن

پست الكترونيكي

مديريت توسعه منابع انساني

84877213

84877214

hrdm@nigc.ir

معاونت اداري و پشتيباني

84878744

84878745

hrasd@nigc.ir

معاونت تجهيز و توسعه منابع انساني

84877211

 hredd@nigc.ir

بررسي طرحها، روشها و هماهنگي مقررات اداري

84877120

84877121

moghararat@nigc.ir

امور بهره وري و هماهنگي تحول اداري

81315579

tahavol@nigc.ir

امور ايثارگران

84877981

isargaran@nigc.ir

سيستمهاي اطلاعات مديريت

81315592

hrdmis@nigc.ir

خدمات پيماني و پيمانكاران

84878651

84877264

khpp@nigc.ir

امور كاركنان

84877156

84877155

omoorkarkoonan@nigc.ir

خدمات اداري و رفاهي

84877125

84877126

refah@nigc.ir

مددكاري و روابط صنعتي

84877137

84877138

madadkari@nigc.ir

ورزش و تربيت بدني

81315626

81315627

sport@nigc.ir

آموزش و تجهيز نيروي انساني

81315746

81315747

training@nigc.ir

طرح و برنامه‌ريزي نيروي انساني

84877146

84877147

mpp@nigc.ir

تأمين نيروي انساني

84877166

tamin@nigc.ir

پژوهش و توسعه منابع انساني

81315751

81315752

hrd@nigc.ir

دبيرخانه سفرهاي استاني

81315579

88344660

saiderad@nigc.ir

طرح تكريم ارباب رجوع

84877913

84877914

takrim@nigc.ir

 

 

 

 

 


 
1388/12/1 شنبه
....
خانه | بازگشت |


مجری سایت : شرکت سیگما