به پایگاه اطلاع رسانی مدیریت توسعه منابع انسانی خوش آمدید    
صندق رفاه دانشجويان
صندق رفاه دانشجويان  

تسويه حساب فارغ التحصيلان دانشگاههاي دولتي

با صندوق رفاه دانشجويان

 

با عنايت به پيگيريهاي بعمل آمده توسط صندوق رفاه دانشجويان وزارت علوم و

 فنآوري و وزارت بهداشت و درمان ،( مبني بر تسويه حساب كلية

 فارغ‌التحصيلاني كه از صندوق مورد اشاره در حين تحصيل از وام كمك هزينة

 تحصيلي استفاده نموده‌اند ) لذا از كلية همكاران محترم كه فارغ‌التحصيل

 دانشگاهاي فوق مي‌باشند دعوت مي‌شود چنانچه نسبت به تسويه حساب با صندوق

 فوق اقدام نموده‌اند نسبت به ارائة اصل مدرك تحصيلي خود تا تاريخ  15/8/89 

 به اين اموركاركنان ويا امور اداري ذيربط جهت درج در پروندة پرسنلي اقدام

فرمايند .

بديهي است درغيراينصورت‌اين اموركاركنان شركت ملي گاز ايران  با هماهنگي

صندوق فوق نسبت به كسرمبالغ مورد نظراقدام خواهد كرد.


1389/8/12 چهارشنبه
....


مجری سایت : شرکت سیگما