به پایگاه اطلاع رسانی مدیریت توسعه منابع انسانی خوش آمدید    
گالري تصاوير
دوره چهاردهم 18/3/1393 
  تصاوير چهاردهمين دوره ارزيابي در تاريخ 18/3/1393

1393/3/20 سه‌شنبه
....
دوره دوازدهم 29/2/1393 
 تصاوير دوازدهمين دوره ارزيابي در تاريخ 29/2/1393

1393/3/3 شنبه
....
دوره يازدهم 20/2/1393 
     تصاوير يازدهمين  دوره ارزيابي در تاريخ 20/2/1393

1393/2/21 يكشنبه
....
دوره دهم 9/2/1393 
 تصاوير دهمين دوره ارزيابي در تاريخ 9/2/1393

1393/2/13 شنبه
....
دوره نهم 19/12/1392 
 تصاوير نهمين دوره ارزيابي در تاريخ 19/12/92

1393/1/24 يكشنبه
....
دوره هشتم 28/11/1392 
  تصاوير هشتمين دوره ارزيابي  در تاريخ  28/11/92

1393/1/18 دوشنبه
....
دوره ششم 13/11/1392 
 تصاوير ششمين دوره ارزيابي  در تاريخ 13/11/92

   

   

1393/1/18 دوشنبه
....
دوره پنجم 30/10/1392 
 تصاوير پنجمين دوره ارزيابي در تاريخ 30/10/92

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1393/1/18 دوشنبه
....
دوره چهارم 15/10/1392 
تصاوير چهارمين دوره ارزيابي در تاريخ 15/10/92

 

  

 

1393/1/10 يكشنبه
....


مجری سایت : شرکت سیگما