به پایگاه اطلاع رسانی مدیریت توسعه منابع انسانی خوش آمدید    
اخبار
برگزاري پانزدهمين و آخرين دوره مركز ارزيابي و توسعه مديران قبل از ماه مبارك رمضان 

    رئيس آموزش و تجهيز نيروي انساني و دبير مركز ارزيابي و توسعه مديران از برگزاري پانزدهمين و آخرين مرحله كانون ارزيابي قبل از ماه مبارك رمضان خبر داد .... 


رئيس آموزش و تجهيز نيروي انساني و دبير مركز ارزيابي و توسعه مديران از برگزاري پانزدهمين كانون ارزيابي و توسعه مديران قبل از ماه مبارك رمضان با حضور 10 تن از كارشناسان سطوح سرپرستي و مديريتي مناطق عملياتي و پالايشي در تاريخ 1 و 2 تيرماه خبر داد.

وي در ادامه افزود: اين آخرين مرحله كانون ارزيابي قبل از ماه مبارك رمضان بوده و به ياري خداوند پس از ماه مبارك مراحل بعدي كانون براي سطوح سازماني  A و بالاتر با هدف شناسايي شايستگي ها، توانمندي ها و استعدادهاي شركت كنندگان برگزار خواهد شد.

ايشان در ادامه افزود : گزارش هاي بازخوردي تعدادي از عزيزاني كه در كانون ارزيابي شركت نموده اند مورد بررسي قرار گرفته و برنامه هاي توسعه توانمندي هاي اين عزيزان در دست طراحي است كه متعاقب آن برنامه ريزي و اجرا خواهد شد.

1393/4/9 دوشنبه
....
برگزاري دوازدهمين دوره مركز ارزيابي و توسعه مديران در شركت ملي گاز ايران 

 رئيس آموزش و تجهيز نيروي انساني و دبير مركز ارزيابي و توسعه مديران از برنامه هاي مركز تا ابتداي ماه مبارك رمضان خبر داد...


رئيس آموزش و تجهيز نيروي انساني و دبير مركز ارزيابي و توسعه مديران از برگزاري دوازدهمين كانون ارزيابي و توسعه مديران در شركت ملي گاز ايران با حضور 10 تن از كارشناسان سطوح سرپرستي و مديريتي حوزه مديريت مالي و حسابرسي در تاريخ 29 و 30 ارديبهشت ماه خبر داد.

وي در ادامه افزود: بنا داريم تا به ياري خداوند تا ابتداي ماه مبارك رمضان طبق برنامه ريزي به عمل آمده در سطح شركت 6 كانون ارزيابي با حضور 60 تن از همكاران در حوزه هاي مختلف ( ستاد، مهندسي و توسعه ، پالايشگاه ها، شركت هاي گاز استاني و مناطق ) ، با هدف شناسايي شايستگي ها، پرورش توانمندي ها و استعدادهاي آنان و همچنين استعداد يابي نيروهاي بالقوه داراي توانايي مديريتي برگزار نماييم.

ايشان در ادامه افزود: تاكنون براي 120 تن از همكاران در سطح شركت، كانون ارزيابي برگزار گرديده و شركت كنندگان در جريان نتايج عملكرد خود، در جلسات بازخوردي قرار گرفته و نسبت به تدوين برنامه توسعه فردي خود اقدام نموده اند.

همچنين براي تعدادي از اين عزيزان ، كارگروه هاي آموزشي به منظور توسعه سازماني تدوين گرديده كه هم اكنون در حال فعاليت است.

1393/3/3 شنبه
....
برگزاري دهمين كانون ارزيابي و توسعه مديران در شركت ملي گاز ايران 

  رئيس آموزش و تجهيز نيروي انساني از برگزاري دهمين كانون ارزيابي و توسعه مديران در شركت ملي گاز ايران خبر داد....


     رئيس آموزش و تجهيزنيروي انساني ازبرگزاري دهمين كانون ارزيابي و توسعه مديران در شركت ملي گاز ايران خبر داد.

      وي افزود: دستيابي علمي و واقع بينانه به مجموعه ويژگي هاي شخصيتي، قابليت ها، علايق ، نگرش ها و نقاط نيازمند بهسازي سرمايه انساني، بهترين امكان را براي تعيين و رفع نيازهاي آموزشي در راستاي سير شغلي فراهم مي سازد و اساسا   نيل به شناخت و اشراف لازم در اين حوزه از ديرباز از مهمترين برنامه هاي مديريت منابع انساني محسوب مي شده است.

   در همين راستا دهمين دوره كانون ارزيابي و توسعه مديران شركت ملي گاز ايران با حضور 10 تن  از كاركنان شركت هاي گاز استاني در سطوح سرپرستي/مديريتي روز سه شنبه 9/2/93 برگزار گرديد.

 

1393/2/13 شنبه
....
نشاني مستقيم وب سايت مركز ارزيابي و توسعه مديران 


به اطلاع  مي رساند وب سايت  مركز ارزيابي و توسعه مديران با استفاده از آدرس URL زير جهت دسترسي مستقيم مخاطبين و اطلاع رساني لازم  مهيا شده است :

http:// hrd.nigc.ir/ac

1393/1/18 دوشنبه
....
برگزاري كانون ارزيابي ستاد شركت ملي گاز ايران 

    رئيس آموزش و تجهيز نيروي انساني و دبير كانون ارزيابي شركت ملي گاز  ايران از اجراي كانون ارزيابي خبر داد و  گفت : كانون ارزيابي با هدف شناسايي و توسعه شايستگي هاي كاركنان برگزار مي گردد....

 


رئيس آموزش و تجهيز نيروي انساني و دبير كانون ارزيابي شركت ملي گاز  ايران از اجراي كانون ارزيابي خبر داد و  گفت : كانون ارزيابي با هدف شناسايي و توسعه شايستگي هاي كاركنان برگزار مي گردد.

 وي افزود: كانون ارزيابي شامل گروه كوچكي از شركت كنندگان است كه مجموعه اي از آزمون ها و تمرينات كه بر اساس تجزيه و تحليل فعاليت هاي عمده در مشاغل طراحي گرديده است را  تحت نظر عده اي ارزياب انجام مي دهند با اين هدف كه مهارت ها، قابليت ها و شايستگي هاي شركت كنندگان شناسايي تا در برنامه ريزي مسير شغلي و همچنين نقش هاي سازماني مورد نظر كه به طور معمول پست هاي مديريتي است مورد بهبود و توسعه قرار گيرند.

ايشان همچنين خاطر نشان نمود: انتخاب همكاران براي حضور در كانون ارزيابي بر مبناي سوابق كاري، تجربيات و شاغل بودن در مقابل سمت هاي سازماني 17 و بالاتر مي باشد و در ادامه تاكيد نمودند: اين ارزيابي صرفا براي توسعه توانمندي هاي همكاران انجام مي شود و تاثيري بر ارزيابي هاي دوره اي متداول در شركت ملي گاز ندارد.

وي در خاتمه گفت: اولين دوره كانون ارزيابي در تاريخ هاي 15 و 16 دي ماه با حضور 10 تن از كارشناسان شاغل در حوزه مديريت منابع انساني برگزار گرديد و تصميم داريم به ياري خدا تا پايان سال 92 حدود 70 تن از كارشناسان شركت را مورد ارزيابي قرار دهيم.

1393/1/18 دوشنبه
....


مجری سایت : شرکت سیگما