به پایگاه اطلاع رسانی مدیریت توسعه منابع انسانی خوش آمدید    
ارتباط با مسئولين
ارتباط با مسئولين 

 

 

كريم الله حدادي فيشاني

رئيس امور كاركنان

تحصيلات: فوق ليسانس علوم اجتماعي
سنوات خدمت: 25
سال
پايه شخصي: B

سابقه در صنعت نفت                                                                          

كارمند 
- آناليست كنترل دستمزد 
- آناليست ارشد حقوق
- متصدي كنترل دستمزد

-رئيس حقوق ودستمزد

 

 

 

 عباس بهراميان

رئيس خدمات پرسنلي 

 

 

 

 

 

مصطفي رشيدي پناه

رئيس وام، مزايا و بازنشستگي 

 

 

 

 

سيد باقر صانعي 

رئيس امور مسافرت 

   

زهره ضميري 

رئيس حقوق و دستمزد

   

محمد رضا لشگري 

رئيس آمار و اطلا عات

و نگهداشت سيستم هاي پرسنلي 

   

 

 

    جهت تماس با مديران صنعت نفت لطفاً كليك نماييد.

 

 


1385/10/3 يكشنبه
....


مجری سایت : شرکت سیگما