به پایگاه اطلاع رسانی مدیریت توسعه منابع انسانی خوش آمدید    
جلسه معارفه معاون مديرتوسعه منابع انساني برگزارشد


مجری سایت : شرکت سیگما