به پایگاه اطلاع رسانی مدیریت توسعه منابع انسانی خوش آمدید    
انتصاب معاون تجهيز و توسعه منابع انساني


مجری سایت : شرکت سیگما