آمار بازدیدکنندگان
تعداد بازديد اين صفحه: 34698
تعداد بازديد از سايت: 152775889
تعداد بازديد زيرپورتال: 12617751
اين زيرپورتال امروز: 3288
در امروز: 37353
اين صفحه امروز: 2
فروردین
آمار فروردين ماه سال 1389 فرم گزارش عملکرد ماهيانه واحد آموزش  شرکت گاز استان گلستان در ماه فروردين سال89 13
عنوان دوره­هاي اجرا شدهکد دورهتاريخ اجراءنوع دورهسطح تحصيلي شرکت­کنندگانمجموع تعداد نفرات
عموميپايهتخصصيزيرديپلمديپلمفوق­ديپلمليسانس و بالاتر
تعداد نفراتنفرساعتتعداد نفراتنفرساعتتعداد نفراتنفرساعتتعداد نفراتنفرساعت
فني/ تخصص1-دوره آموزشي تست شبکه و خطوط فشار متوسط
2
3
4
1030029/1

*

1
25250

75
اداري، مالي، بازرگاني1
2
3


مديريت­و رتبه­هاي A و بالاتر1
2


رايانه1
2


زبان1
2


سمينار-1دوره آموزشي همايش کالا5211015/1

2


5050
دوره­هاي HSE1-دوره آموزشي محيط زيست

19905
22،23/1

*5

30

15

90

50

300

30

180

600
تأييد رئيس آموزش: تعداد کارکنان فني3جمع کل 530161155280032230735
تعداد کارکنان غيرفني-تعداد کل شاغلين
تعداد کارکنان A و بالاتر-سرانه آموزشيگزارش مربوط به آموزش كاركنان ساير شركتها:دوره­هاي فنيتعدادشركت/ منطقه
1-
دوره­هاي غيرفني--


 


مجری سایت : شرکت سیگما