آمار بازدیدکنندگان
تعداد بازديد اين صفحه: 239580
تعداد بازديد از سايت: 151153552
تعداد بازديد زيرپورتال: 12434444
اين زيرپورتال امروز: 6469
در امروز: 62639
اين صفحه امروز: 124
آيين نامه كتابخانه
آيين نامه (شرايط عضويت و امانت) 
 

" آيين نامه مطالعه و امانت کتابخانه مرکزي"

هدف: هدف ارائه خدمات کتابخانه­اي و اطلاع رساني در حوزه  تخصصي فني ومهندسي 

 نفت و گاز و مديريت و ... به کارشناسان  شرکت ملي گاز و ساير استفاده کنندگان در

چارچوب ضوابط زير است:

ماده اول: استفاده از سالن مطالعه

ماده دوم: افراد واجد شرايط براي عضويت

ماده سوم: شرايط عضويت

ماده چهارم: مدت عضويت

ماده پنجم: رعايت نظم در كتابخانه

ماده ششم: جريمه ها

ماده هفتم: شرايط امانت

ماده هشتم: ساعت كار كتابخانه

 

 ماده اول: افراد زير ميتوانند از سالن مطالعه و منابع کتابخانه در محل استفاده نمايند:

1-     کارکنان شرکت ملي گاز ايران (واحدهاي ستادي – شرکت مهندسي و

توسعه گاز – شرکت انتقال گاز)

2-     دانشجويان با ارائه معرفي نامه از دانشگاه

3-     کارآموزان با ارائه معرفي نامه

4-     معرفي شدگان از مؤسسات و مراکز علمي

ماده دوم: افراد زير ميتوانند به عضويت مرکز اطلاع رساني و کتابخانه مرکزي درآيند و با

 شرايط مقرر از کتابخانه مزبور کتاب به امانت گيرند:

      - كاركنان شركت ملي گاز ايران (واحدهاي ستادي – شركت مهندسي و توسعه

 گاز – شركت انتقال گاز) اعم  از رسمي و غير رسمي

ماده سوم: (شرايط عضويت)

1- کارمندان رسمي با ارائه کارت شناسايي و يک قطعه عکس

2- کارمندان غيررسمي با ارائه معرفي نامه از امور اداري شرکت مربوطه به همراه

 يک قطعه عکس

ماده چهارم: (مدت عضويت)

 1-کارمندان رسمي شرکت ملي گازايران به طور دائم

 2- کارمندان غير رسمي  تا پايان مدت قرارداد

ماده پنجم: (رعايت نظم درکتابخانه)

1-رعايت سکوت                                                       

2- مطالعه به صورت انفرادي

3-خودداري از خوردن، آشاميدن و استعمال دخانيات

4-مطالعه در حين قدم زدن در سالن مطالعه ممنوع  مي باشد.

5-لوازم کتابخانه را به هيچ وجه نمي توان از يک طرف به طرف ديگر کتابخانه انتقال داد.

6- عدم استفاده از تلفن همراه

ماده ششم: (جريمه ها)

همکاران و اعضاي محترم کتابخانه موظف­اند منابع امانت گرفته شده را در موعد مقرر،

 بارعايت موازين امانت داري، سالم به بخش امانت بازگردانند،اعضا در صورت تـأخير در

بازگرداندن، بار اول:به مدت پانزده روز؛ باردوم:به مدت سه ماه؛ بارسوم:به مدت

شش ماه از دريافت منابع کتابخانه محروم خواهند شد؛ بارچهارم: ازسرويس دادن

 به اين افراد معذوريم.

ماده هفتم: (شرايط امانت)

1-مدت امانت کتابها به مدت دو هفته مي باشد و حداکثر يک بار تمديد مي شود.

2-هر عضو ميتواند سه کتاب امانت دريافت کند.

3-اگرتأخير در بازگرداندن کتابها بيش از ده روز باشد، امانت گيرنده به ازاي هر ده روز

يکماه از گرفتن کتاب محروم خواهد شد.

4-هرگاه امانت گيرنده، کتابي را گم و يا ناقص کند ملزم مي باشد، عين آن کتاب را

 جايگزين کند و اگر آن کتاب را نتوانست محيا کند، ملزم است هزينه آن کتاب رابه کتابخانه

 پرداخت نمايد.

تبصره:                                     

ميزان دريافت خسارت درمورد منابع لاتين، کتابهاي تک نسخه اي، کتابهاي مرجع، نشريات

 ادواري، بنا به تشخيص رئيس کتابخانه 3تا 5 برابر و براي منابع فارسي تا حداقل 10 برابر

قيمت روز آنها خواهد بود.

5-اگر کتابي بيش از يک درخواست کننده داشته باشد کتابدار ميز امانت مي تواند مدت

 امانت آن کتاب را کاهش دهد.

6-مراجعه کنندگان و اعضاء مجاز هستند از کتابهاي مرجع در داخل کتابخانه استفاده کنند.

7-استفاده از نشريات، کتابهاي مرجع و پايان نامه­ها و جزوات فقط در داخل کتابخانه انجام

 مي پذيرد.

ماده هشتم:

ساعت کار کتابخانه تابع ساعت کار شرکت ملي گاز ايران مي باشد.


 


مجری سایت : شرکت سیگما