آمار بازدیدکنندگان
تعداد بازديد اين صفحه: 238487
تعداد بازديد از سايت: 150658168
تعداد بازديد زيرپورتال: 12386817
اين زيرپورتال امروز: 4324
در امروز: 34698
اين صفحه امروز: 81
موتورهاي جستجو
موتورهاي جستجو 
 

موتورهاي جستجو

 http://www.google.com

 Google

 http://www.yahoo.com

 Yahoo

 http://www.av.com

 Altavista

 http://www.dmoz.org

 DMOZ

 http://www.excite.com

 Excite

 http://www.lycos.com

 lycos

 http://www.northernight.com

 Northernlight

 http://www.directhit.com

 Direct hit

 http://www.ixquick.com

 Ixquick

 http://www.kanoodle.com

 kanoodle

 http://www.nbci/snap.com

 NBCI/Snap                  

 http://www.overtyue.com

 overtrue                

 http://www.allthweb.com

  Allthweb         

 http://www.go/Infoseek.com

Go/infoseek            

 http://www.msn.com

   Msn          

 


 

موتورهاي جستجو

 http://www.google.com

 Google

 http://www.yahoo.com

 Yahoo

 http://www.av.com

 Altavista

 http://www.dmoz.org

 DMOZ

 http://www.excite.com

 Excite

 http://www.lycos.com

 lycos

 http://www.northernight.com

 Northernlight

 http://www.directhit.com

 Direct hit

 http://www.ixquick.com

 Ixquick

 http://www.kanoodle.com

 kanoodle

 http://www.nbci/snap.com

 NBCI/Snap                  

 http://www.overtyue.com

 overtrue                

 http://www.allthweb.com

  Allthweb         

 http://www.go/Infoseek.com

Go/infoseek            

 http://www.msn.com

   Msn          

 

 


مجری سایت : شرکت سیگما