به پایگاه اطلاع رسانی مدیریت توسعه منابع انسانی خوش آمدید    
كوهنوردي
گزارش اجراي برنامه كوهنوردي در منطقه كلكچال 

برنامه گروه كوهنوردي  طبق روال همه ساله و به مناسبت يادبود زنده ياد رضا محمدي جهت صعود به قله كلكچال ازساعت 6 بامداد روز جمعه 6/2/92 با شركت 34  نفر برگزار گرديد


گزارش برنامه كلكچال

برنامه گروه كوهنوردي  طبق روال همه ساله و به مناسبت يادبود زنده ياد رضا محمدي جهت صعود به قله كلكچال ازساعت 6 بامداد روز جمعه 6/2/92 با شركت 34  نفراز جمله آقاي حسين محمدي فرزند زنده ياد از محل پاركينگ شهيد باقري آغاز وساعت 7 ازگلابدره به سمت قله حركت ادامه يافت و پس ازطي 5 ساعت حركت منظم توام با استراحت كوتاه و صرف صبحانه حدود ساعت 12 گروه به قله اسپيليت رسيده و پس از گرفتن عكس و استراحت ازهمان مسير شروع به برگشت نموده و در ساعت 16 سوار ماشين شده و ساعت 17 در پاركينگ شهيد باقري برنامه به پايان رسيد


اعضاي حاضر در برنامه عبارت بودند از:
آقايان شاغلين   احمدي ،  كلانتري ، هاديلو ، چرم گر ، كاظمي ، عابدي، ملايي، ابراهيمي  ،داودي مقدم، فخاري ،شكوفه، ناصري ، مهراني ، اكبرزاده ، اعتماد نيا، بند پي ، رضايي، دولت آبادي ، سبزي ، كريم زاده ، صادقپور، شلال بندان، شفيعي ، ماكولاتي ، سليماني ، قاسمي ، عليلو، ملك نيا، صفري  و حسين محمدي
آقايان بازنشسته  احمدي ، كرمي ، حميدي و رحيمي
                                                                                      مهارتي
 
 

1392/4/20 پنجشنبه
....
گزارش برنامه كوهپيمايي به قله چمن 

برنامه صعود گروه كوهنوردي ستاد شركت ملي گاز به اين قله در 5 مرحله انجام شد قله چمن با ارتفاع ۲۵۹۵ متر از سطح دریا تقریباً در ۷-۶ کیلومتری روستای زشک از توابع شاندیز و در حومه شهر مشهد  واقع شده است و میتوان آن را از ارتفاعات شمالی بینالود به حساب آورد.


گزارش برنامه صعود به قله چمن


قله چمن با ارتفاع ۲۵۹۵ متر از سطح دریا تقریباً در ۷-۶ کیلومتری روستای زشک از توابع شاندیز و در حومه شهر مشهد  واقع شده است و میتوان آن را از ارتفاعات شمالی بینالود بهحساب آورد. برنامه صعود گروه كوهنوردي ستاد شركت ملي گاز به اين قله در 5 مرحله به شرح زير انجام پذيرفت:
1) روز چهارشنبه 1/3/92 ساعت 14 اعضاي گروه طبق برنامه براي عزيمت به شهر مشهد در محل ساختمان مركزي شركت حاضر و پس از توزيع توشه با يك دستگاه مينيبوس بهسمت ايستگاه راهآهن حركت كرديم با اضافه شدن دو نفر از اعضا در بين راه و ملحق شدن يك نفر ديگر در محل ايستگاه راهآهن تعداد اعضاء كامل و رأس ساعت15:30 قطار بهسمت مشهد حركت كرد. ساعت2:30 بامداد روز پنجشنبه به مشهد رسيديم و توسط 4 دستگاه تاكسي از ايستگاه راهآهن به محل مهمانسراي شركت ملي گاز در خيابان سازمان آب رفتيم.
2) پس از استراحتي كوتاه و آماده شدن گروه، در ساعت 5:15 توسط 4 دستگاه خودرو پيكاپ به سمت شانديز حركت كرديم. در بين راه آقايان شيرپنجه و زارعي از همكاران منطقه 4 عمليات انتقال گاز به گروه ملحق شدند. مسير در امتداد جاده شانديز به صورت يك راه كوهستاني صعبالعبور به روستاي زشك منتهي ميشود و اين وضعيت پس از روستا شدت بيشتري پيدا ميكند. پس از چند كيلومتر راه خاكي كوهستاني در كنار يك تالاب (چشمه زشك) خودروها متوقف شدند تا گروه آماده صعود شود.
3) ساعت 7 در كنار تالاب آقاي شيرپنجه توضيحاتي درباره قله چمن، مسير صعود و موقعيت جغرافياي طبيعي منطقه ارائه نمودند و پس از يك نرمش كوتاه صعود در يك مسير با شيب نسبتاً تند آغاز شد. نكته قابل توجه اين برنامه طبيعت فوقالعاده زيبا و چشماندازهاي بديع و چشمنواز منطقه بود كه به همراه هواي پاك بهاري بهواقع روح و روان انسان را طراوت ميبخشيد. مسير صعود با عبور از سربالاییهای نسبتاً تند و در هوای مطلوب و زیبای منطقه به ستون یک ادامه یافت. ساعت 7:20 باران نسبتاً شديدي آغاز شد كه البته همنوردان تا حدودي انتظار اين وضعيت را داشتند و با پوشيدن بادگير و پانچو به صعود ادامه دادند.
ساعت 8 در محل گردنهاي ميانه راه قله با استفاده از توقف مقطعي باران براي صرف صبحانه توقف كرديم و سپس در ساعت 8:20 در ادامه مسير به صعود ادامه داديم. ساعت 8:40 بارش باران دوباره شروع شد و البته اين بار با شدت بيشتر و بههمراه رعد و برق شديد كه اين امر نگراني خطر صاعقه را به همراه داشت. ساعت 9:15 در فاصله حدود 20 متري قله توقف كرديم و با توصيه سرپرست برنامه به دليل وجود خطر صاعقه هيچكس به محل ميله قله نزديك نشد. پس از توضيحات كوتاه سرپرست برنامه گروه بهسرعت از دامنه مقابل قله فرود آمديم. ساعت 9:45 در كنار يك چشمه و آبگير مجاور آن استراحت كوتاهي داشتيم و پس از ادامه مسير فرود ساعت 10 به يك جاده كوهستاني رسيديم. در اينجا سرپرست برنامه مجدداً توضيحاتي درباره جدي بودن خطرات كوهنوردي در شرايط رعد و برق مطرح نمودند و سپس با ادامه مسير در امتداد جاده كوهستاني در ساعت 10:50 به محل پارك خودروها در كنار چشمه زشك رسيديم.
4) پس از دقايقي استراحت و تعويض لباس بهمنظور بازديد از روستاي زيباي كنگ، در مسير يك راه كوهستاني پرپيچ و خم به سمت اين روستا حركت كرديم پس از چند كيلومتر راه ناهموار منظره اين روستا نمايان شد. موقعيت كوهستاني محل روستا، نوع خاص معماري، مصالح بهكار رفته و نماي ويژه خانههاي اين روستا به آن جلوه منحصر بهفردي داده است كه از آن به عنوان ماسوله خراسان ياد ميشود. پس از بازديد از روستا با ادامه جاده كوهستاني روستاي كنگ و از مسير طرقبه به سمت مشهد ادامه مسير داده و ساعت 16 به محل مهمانسرا رسيديم.
5) بهطور طبيعي اين برنامه بايد با زيارت بارگاه امام رضا(ع) تكميل ميشد به همين منظور اعضاي گروه پس از استراحت به صورت دستههاي جداگانه يا انفرادي به حرم مشرف شدند.
در ساعت 13:30 روز جمعه 4/3/92 اعضاي گروه براي بازگشت به تهران در محل ايستگاه راهآهن مشهد حاضر شدند و رأس ساعت 13:45 قطار به سمت تهران حركت كرد و ساعت 00:45 بامداد روز شنبه 5/3/
92 به تهران رسيديم.
 

مشخصات برنامه:
سرپرست : آقاي محمود ابراهيمي
تعداد اعضاي گروه : 19 نفر ( 17 نفر از ستاد تهران و 2 نفر از منطقه 4 عمليات انتقال )
راهنماهاي برنامه : آقايان شيرپنجه و زارعي از منطقه 4 عمليات انتقال
مدت صعود و فرود : 4 ساعت ( از 7 تا 11 )
شرايط جوي : ابري همراه بارش شديد باران و رعد و برق
عكاس : آقاي ايرج شكوفه
اعضاي ستاد: آقايان   شلال بندان- صادقپور- داودي مقدم- ملك نيا- مهراني- مهارتي- ماكولاتي- هاديلو- شكوفه- فخاري- عليلو- احمدي- حق پناه- كلانتري- حميدي- كرمي-ابراهيمي

 
 

1392/4/20 پنجشنبه
....
گزارش برنامه كوهپيمايي از روستاي افجه به دشت لار روستاي ايرا 

هيات  كوهنوردي ستاد شركت ملي گاز ايران به مناسبت ايام شعبانيه برنامه  يك و نيم روزه را با حضور تيم اصلي وبا حمل لوازم شب ماني در تاريخ 22و23 خردادماه 1392 اجرا نمود


گزارش برنامه كوهپيمايي از روستاي افجه به دشت لار روستاي ايرا

با استعانت از خداوند متعال ، با حضور 16نفر از كوهنوردان شركت ملي گاز وبه مناسبت ايام شعبانيه برنامه كوهپيمايي  يك و نيم روزه با شركت تيم اصلي وبا حمل لوازم شب ماني در تاريخ 22و23 خردادماه 1392 اجرا شد.
     حركت از تهران ساعت 13:30 مورخ 22/3/92 و ورود به روستاي افجه ساعت 15:30 كه پس از توزيع لوازم عمومي بين كوهنوردان برنامه آغاز گرديد .
     حركت از روستاي افجه ساعت 15:45 بعد از خداحافظي از راننده ميني بوس و هماهنگي با ايشان براي برگشت از روستاي ايرا واقع در رود هن ، توقف در چشمه بين راه  و استراحت كوتاه  و حركت مجدد بطرف دشت هويج ،  توقف در چشمه دشت هويج براي چند دقيقه و سپس حركت در ساعت  17:45 از مسير دره و طي شيب تند تا رسيدن به گردنه افجه بشم در ساعت 20:30و بعد از آن بدليل اتمام روشنايي روز دو نفر از همنوردان كه توانايي بيشتري داشتند براي شناسايي مسير و جستجوي محل مناسب براي شب ماني تعيين شدند كه در نهايت حدود ساعت 21 و قبل از تاريكي كامل محل استراحت و شب ماني كمي پائينتر از گردنه مشخص و كوهنوردان مشغول برپايي چادر شدند .پس از اقامه نماز و صرف شام برنامه روز بعد توضيح داده شد و مقرر گرديد ساعت 5 صبح بيدار باش زده شده و پس از اقامه نماز صبح و جمع آوري چادرها حركت بسمت دشت لار آغاز گرديد.
    حركت به سمت دشت لار  ساعت 45/5 صبح روز 23/3/92 بعداز اداي نماز صبح و جمع آوري چادرها كه بدليل شبنم كاملا خيس شده بودند ونرمش با حركات كششي آغاز گرديد و بعد از حدود نيم ساعت به ابتداي مسير دشت لار رسيديم واز آنجا با راهنمايي عشاير دشت لار كه در فواصل مختلف حضور داشته و به گرمي از ما استقبال مي كردند مسير چند ساعته را ادامه داده و پس از عبور از قرقر چشمه كه آب بسيار زيادي داشت ساعت 12 به انتهاي مسير(قوشخانه) رسيديم لذا با توجه به گرمي هوا و كوله هاي سنگين و عبورو مرور وسيله نقليه در جاده خاكي با وسيله عبوري حدود 15 الي 20 كيلومتري با يك دستگاه خاور عبوري در ساعت 14 به روستاي ايرا رسيده و سوار ميني بوس كه قبلا هماهنگ شده بود شده و بعد از صرف ناهار و اقامه نمازدر مسير ، ساعت 17 در مقابل اداره مركزي پياده شده و به حمدالله برنامه با موفقيت به پايان رسيد .


در خاتمه از كليه همنوردان كه در اين برنامه حضور داشته و همكاري نمودند قدرداني نموده و آرزوي سلامتي جهت شركت در برنامه هاي بعدي را دارد. 
شركت كنندگان در برنامه:   آقايان   صادقپور،عبادتي ،مهارتي،ماكولاتي،هاديلو،شفيعي،شاهين،حميدي، كرمي،فخار، كلانتري،راشدي، چرمگر، عابدي، ملك نيا    

  با تشكر مهراني - سرپرست برنامه
         
                                                                                                                         
                                                                                                                                       
 

1392/4/20 پنجشنبه
....


مجری سایت : شرکت سیگما