به پایگاه اطلاع رسانی مدیریت توسعه منابع انسانی خوش آمدید    
فعاليت ها
فعاليت‏هاي سيستم‏هاي اطلاعات مديريت توسعه منابع انساني 

 

 

 

 

فعاليت ها
 
 

گزارش‏ها

الف) گزارش‏هاي دوره‏اي:

  • گزارش عملكرد ماهيانه مديريت توسعه منابع انساني

اين گزارش‏ها به صورت دوره‏اي و در بازه‏هاي زماني 1ماهه تهيه مي‏گردد و شامل عملكرد واحدهاي مختلف مديريت در طول اين دوره مي‏باشد. براي تهيه گزارش عملكرد اطلاعات لازم از مبادي ذيربط اخذ شده و پس از پردازش‏هاي لازم ويرايش و به فرمت گزارش نهايي در مي‏آيد.

 

  • گزارش عملكرد سالانه مديريت توسعه منابع انساني

اين گزارش‏ها به صورت دوره‏اي و سالانه تهيه مي‏گردد و شامل عملكرد واحدهاي مختلف مديريت در طول يك سال مي‏باشد.

 

  • گزارش وضعيت نيروي انساني و سازمان

اين گزارش‏ها به صورت دوره‏اي و در بازه‏هاي زماني 3ماهه تهيه مي‏گردد و شامل اطلاعات بروز وضعيت نيروي انساني شركت ملي گاز ايران در ابعاد مختلف سطح تحصيلات، سن، سابقه و .... به تفكيك جنسيت و در حوزه‏هاي مختلف را ارائه مي‏دهد. همچنين اطلاعات سازمان شركت ملي گاز ايران در ابعاد مختلف را شامل مي‏شود.

براي تهيه گزارش در آخرين روز ماه مورد نظر آمار مورد نياز از سيستم جامع نيروي انساني اخذ شده و پس از پردازش‏هاي لازم به فرمت گزارش در مي آيد.

 

  • گزارش تحليلي وضعيت نيروي انساني و سازمان

اين گزارش‏ها به صورت دوره ‏اي و در بازه‏هاي زماني 3ماهه تهيه مي‏گردد و يكي از گزارشات تصميم‏ساز مديريت به شمار مي‏آيد. براي تهيه اين گزارش از مستندات گزارش وضعيت نيروي انساني و سازمان استفاده مي‏شود. پس از تحليل و تهيه نمودارها و جداول مربوطه گزارش به فرمت خاص تهيه مي‏شود.

 

ب) گزارش‏هاي موردي:

اين نوع گزارش‏ها بنا به نياز مبادي ذيربط تهيه و در اختيار سازمان مربوط قرار مي‏گيرد كه شامل: گزارش‏هاي مديريتي، گزارش‏هاي مورد نياز واحدهاي زير مجموعه مديريت توسعه منابع انساني و واحدهاي مختلف درون و برون سازماني مي‏شود.

شايان ذكر است كه ارسال تمام انواع گزارش‏هاي تهيه شده با اخذ مجوزهاي لازم از مديريت، حراست و واحدهاي ذيصلاح صورت مي‏پذيرد.

تهيه present هاي جلسات مديريتي نيز از ديگر فعاليت‏هاي اين واحد مي‏باشد.

 

 وب سايت مديريت توسعه منابع انساني

وب سايت مديريت توسعه منابع انساني از جمله وب‏ سايت‏هاي فعال در پرتال nigc مي‏باشد كه مديريت آن از جمله فعاليتهاي واحد سيستم‏هاي اطلاعات مديريت توسعه منابع انساني مي‏باشد. نگهداشت و به‏هنگام سازي صفحه اصلي وب سايت، هماهنگي و تشكيل جلسات مختلف با واحدهاي زيرمجموعه مديريت توسعه منابع انساني به منظور به‏هنگام سازي و رفع مشكلات كاربران، ارتباط مستمر با واحد فناوري اطلاعات و ارتباطات، هماهنگي‏هاي لازم با اداره آموزش و تجهيز نيروي انساني جهت ارتقا دانش نمايندگان واحدها و.... از جمله فعاليتهاي اصلي اين امور در بخش مديريت وب‏سايت توسعه منابع انساني مي‏باشد.

 

   

 

 

 

فعاليتهاي متفرقه

پاسخگويي به نامه‌هاي مختلف از قبيل نهاد هاي بيروني مانند :مركز آمار ايران، ديوان محاسبات كشور با هماهنگي واحد هاي ذيربط مانند: حراست، روابط عمومي و مديريت توسعه منابع انساني از ديگر فعاليتهاي واحد سيستم‏هاي اطلاعات مديريت مي‏باشد. 

 

ارائه مشاوره‏هاي آماري به پايان‏نامه‏هاي دانشجويي يكي ديگر از فعاليت‏هاي واحد سيستم‏هاي اطلاعات مديريت مي‏باشد.

 

 

 


1390/5/25 سه‌شنبه
....


مجری سایت : شرکت سیگما