آمار بازدیدکنندگان
تعداد بازديد اين صفحه: 133767
تعداد بازديد از سايت: 150931444
تعداد بازديد زيرپورتال: 12411367
اين زيرپورتال امروز: 2308
در امروز: 2395
اين صفحه امروز: 5
آموزش کارآموزان (با نگاه به نيازها و آينده صنعت گاز)
آموزش کارآموزان 

1-     دريافت نفرات جذب شده از تأمين نيروي انساني

2-     تشکيل کميته آموزشي کارآموزان زير نظر شوراي آموزشي

3-     تشکيل گروه تدوين مدلهاي آموزشي جهت تهيه مدلهاي آموزشي، آموزشهاي بدواستخدام

4-     تشکيل گروه ارزشيابي جهت نظارت بر حسن اجراي آموزشهاي بدواستخدام

5-     فراخوان جهت انتخاب مجري

6-     بررسي مراکز آموزشي از لحاظ (مربي، کلاس، خدمات کمک آموزشي و ...) در کميته آموزش کارآموزان

7-     نظارت بر حسن اجراي دوره­هاي آموزشي (مجري) توسط گروه ارزشيابي

         ارائه و دريافت گزارش به واحدهاي ذيربط


 


مجری سایت : شرکت سیگما