به پایگاه اطلاع رسانی مدیریت توسعه منابع انسانی خوش آمدید    
سيستم جامع وزارت نفت
سيستم رويت اطلاعات شخصي در سيستم جامع وزارت نفت  


 احتراما به اطلاع كليه كاربران درگاه رويت اطلاعات شخصي در سيستم جامع وزارت نفت مي رساند با توجه به كثرت مراجعات و ايجاد اختلال در هنگام تغذيه اطلاعات بين 15 تا 21 هر ماه اين سيستم در اختيار كاربران عمومي نخواهد بود . لذا از همكاران تقاضا مي گردد در روزهاي ذكر شده جهت اطلاع از وضعيت خود از طرق وب سايت منابع انساني نفت به آدرس

http://www.pmhr.ir/personal-info/login.aspx


اقدام نمايند . با تشكر امور كاركنان شركت ملي گاز ايران

1389/2/15 چهارشنبه
....


مجری سایت : شرکت سیگما