به پایگاه اطلاع رسانی مدیریت توسعه منابع انسانی خوش آمدید    
دانستنيهاي آموزشي
مقدمه اي بر ماهيت برنامه ريزي نيروي انساني  

مقدمه اي بر ماهيت برنامه ريزي نيروي انساني  

  برنامه­ريزي نيروي انساني يكي از وظايف مديريت­منابع­انساني بشمار ميرود و لذا لازم است ابتدا مديريت منابع­انساني را مختصراً تعريف كنيم.

مديريت منابع انساني را" شناسايي، انتخاب، استخدام، تربيت و پرورش نيروي انساني به منظور نيل به اهداف سازمان تعريف كرده اند".

منظور از منابع انساني يك سازمان، تمام افرادي است كه در سطوح مختلف سازمان مشغول به كارند و منظور از سازمان، تشكيلات بزرگ يا كوچكي است كه به قصد و نيتي خاص و براي نيل به اهدافي مشخص به وجود آمده است. سازمان ممكن است شركت صنعتي و توليدي، شركت تجاري خصوصي، وزارتخانه دولتي، باشگاه ورزشي و تفريحي، موسسه عام المنفعه و غير انتفاعي، دانشگاه و يا واحدي از ارتش باشد.

مهمترين وظايف مديريت منابع انساني در سازمان عبارت است از:

 • نظارت بر استخدام در سازمان به نحويكه اين امر در چهارچوب قانون و مطابق با قوانين و مقررات انجام گيرد و حقوق قانوني متقاضيان مشاغل پايمال نگردد.تجزيه و تحليل مشاغل به نحويكه ويژگيهاي هر يك مشخص و معين گردد.
 • برنامه­ريزي براي تامين نيروي انساني مورد نياز سازمان. (برنامه ريزي نيروي انساني)
 • كارمنديابي يعني شناسايي كساني كه شرايط كافي را براي استخدام در سازمان دارا هستند.
 • انتخاب و استخدام بهترين و شايسته­ترين نيروهاي ممكن براي تصدي مشاغل در سازمان.
 • طراحي و تنظيم برنامه­هايي كه ورود كاركنان جديد به سازمان را تسهيل و به ايشان كمك مي كند تا جايگاه صحيح سازماني و اجتماعي خود را در آن بيابند.
 • آموزش كاركنان
 • تربيت مدير
 • طراحي سيستم ارزيابي عملكرد كاركنان
 • طراحي سيستم پاداش
 • طراحي سيستم حقوق و دستمزد
 • وساطت ميان سازمان و سنديكاهاي كارگري
 • طراحي سيستمي براي رسيدگي به خواسته­ها يا شكايات كاركنان
 • طراحي سيستم بهداشت و ايمني محيط كار
 • طراحي سيستم انضباط

هر سازماني براي نيل به اهداف خويش به منابع مالي، منابع فيزيكي (زمين، ساختمان، تجهيزات) و منابع انساني نياز دارد. برنامه­ريزي نيروي انساني را به شيوه­هاي مختلفي تعريف كرده اند كه برخي از آنها عبارتند از:

 

 

 

 

 

 

 

 

فرايندي است كه به وسيله آن نخست كم و كيف نيازهاي سازمان به نيروي انساني تجزيه و تحليل مي­شود و سپس با اتخاذ سياستها و رويه­هاي مناسب و با طراحي سيستمها و مكانيسم­هايي، اين نيازها رفع مي­شود

فرا يندي است كه به وسيله آن سازمان معين مي­كند كه براي نيل به اهداف خود به چه تعداد كارمند، با چه تخصص و مهارتهايي، براي چه مشاغلي و در چه زماني نياز دارد.

فرايندي است كه به وسيله آن عرضه نيروي كار در داخل سازمان و خارج از آن با تقاضاي سازمان براي نيروي انساني، مطابقت داده مي­شود.

لذا از مجموعه تعريف­هاي مذكور مي­توان نتيجه گرفت كه برنامه­ريزي نيروي انساني "فرايندي است كه به وسيله آن ورود افراد به سازمان، حركت و گردش آنها در داخل سازمان و خروج آنها از سازمان، پيش­بيني و براي آن به گونه اي برنامه­ريزي مي­شود كه هرگاه در هر جاي سازمان، پستي خالي شد، مسئولان سازمان غافلگير نشوند و هميشه نيروهاي شايسته­اي براي تصدي آن پست آماده داشته باشند".

فرايند برنامه­ريزي نيروي انساني همانطور كه در شكل زير مشاهده مي­شود از پنج مرحله تشكيل شده است كه عبارتند از :

 

تعيين موجودي نيروي انساني

مطالعه و بررسي اهداف آتي سازمان

برآورد نياز سازمان به نيروي انساني (تقاضا براي نيرو با توجه به اهداف آتي)

برآورد عرضه نيروي انساني (از منابع داخلي و خارجي)

مقايسه عرضه و تقاضاي نيروي انساني و تعيين سياستهاي پرسنلي سازمان بر آن اساس

 

 

منبع: كتاب مديريت منابع انساني تاليف دكتر اسفنديار سعادت؛ انتشارات سمت

 

 


1390/12/10 چهارشنبه
....


مجری سایت : شرکت سیگما