آمار بازدیدکنندگان
تعداد بازديد اين صفحه: 70324
تعداد بازديد از سايت: 152843684
تعداد بازديد زيرپورتال: 12624386
اين زيرپورتال امروز: 1416
در امروز: 12313
اين صفحه امروز: 14
دوره انرژي براي مديران
دوره انرژي براي مديران 
  1. اهداف دوره:
    • ارتقاء و روز آمد کردن بينش و دانش مديران ارشد شرکت ملي گاز ايران در زمينه موضوعات مختلف مرتبط با انرژي(بامحوريت گازطبيعي) در سطح ملي و بين المللي از طريق ارائه مطالب کلان مبتلا به اين صنعت و مسائل مطرح در دنيا و کشورهاي مشابه توسط استادان و متخصصين برجسته.
    • انجام مباحثات بين صاحبنظران و صاحبان تجربه به منظور کمک به تصميم سازي و تصميم گيري کلان مديران در جهت نقش آفريني ايشان در فرايند تدوين صحيح مسير آينده انرژي کشور.  
  2. موضوعات :

            1-2. تقاضاي گاز و تحولات آتي آن درافق چشم انداز:

·        مصارف توليد و صنعت

o        صنعت برق (نيروگاهها)

o        صنعت پتروشيمي

o        صنعت نفت(تزريق)

o        صنايع انرژي بر (فولاد،سيمان و...)

·        مصارف خانگي و تجاري

·        مصارف حمل و نقل

2-2. عرضه گاز درافق چشم انداز و حجم سرمايه گزاري و الزامات آن :

·        جغرافياي منابع گاز کشور و برآورد ذخائر احتمالي گاز کشور

            3-2. سياستهاي انرژي چند کشور مشابه :

·        در حوزه توليد

·        در حوزه مصرف (داخلي وصادرات)

            4-2. صادرات گاز:

·        ديدگاههاي موافقين

o        نقش صادرات در ارز آوري براي کشور

o        نقش صادرات در امنيت ملي و روابط با کشورها

o        لزوم احراز جايگاه مناسب در بازارهاي صادراتي

o        عدم وجود ذخائر کافي براي صادرات

·          ديدگاههاي مخالفين

o        مضرات تسري سياست خام فروشي در حوزه نفت به حوزه گاز

o        از دست رفتن فرصت اشتغال و توسعه از طريق عدم استفاده از ارزش افزوده گاز

·        تلفيق و نتيجه گيري

o        اصل موضوع صادرات

o        کشورهاي مقصد وشيوه هاي صادرات (خط لوله و LNG)

o        ميزان و زمانبندي صادرات

           

5-2. مديريت انرژي:

·        وضعيت مصرف انرژي در ايران و مقايسه با کشورهاي ديگر

·        مباني اقتصادي بهينه سازي مصرف انرژي

·        راهکارهاي قيمتي و غير قيمتي

·        بهينه سازي عرضه

·        جايگزيني عوامل توليد

            6-2. کاربردهاي جديد گاز و فناوريهاي مربوطه :

·         وضعيت فعلي  GTLو چشم انداز فني و اقتصادي آن در توليد سوختهاي جايگزين خودروها

·        CNG بعنوان سوخت جايگزين و مشکلات و فوائد استفاده از آن

·        استفاده از گاز براي توليد هيدروژن (مشهور به سوخت قرن 21)

·        استفاده از IDME بعنوان سوخت جايگزين LPG

            7-2. محيط زيست:

·        پديده گرم شدن کره زمين و اثرات انتشار دي اکسيد کربن ناشي از احتراق سوختهاي فسيلي در اين پديده

·        پيمانهاي بين المللي ناظر بر حفظ محيط زيست منجمله پروتکل کيوتو و تعهدات ايران پس از الحاق به اين پروتکل

·        چالشهاي زيست محيطي خاص مصرف گاز طبيعي

·        نقش انرژيهاي نو درآينده با توجه به مسائل زيست محيطي


 


مجری سایت : شرکت سیگما