آمار بازدیدکنندگان
تعداد بازديد اين صفحه: 24204
تعداد بازديد از سايت: 152774039
تعداد بازديد زيرپورتال: 12617511
اين زيرپورتال امروز: 3081
در امروز: 35503
اين صفحه امروز: 9
اردیبهشت
ارديبهشت 
رديفعنوان شاخصشرح شاخص (ارديبهشت 89)معيار دستيابيوزن شاخص
1دوره هاي اجباري  تفکيک دوره هاي برگزار شده بطور ماهيانه
 6/126 %=19___ =  __________________________
 5  تعداد دوره هاي پيش بيني شده


65 %


30
2دوره هاي فوق برنامه  تعداد ساعت برگزار شده
  9/202 %= 4058___=  ______________________
  2000   تعداد ساعت آموزشي برنامه   .   ريزي شده در سال


70 %


25
3اثر بخشي آموزشي   80 %  =  در صد اثر بخشي دوره هاي آموزشي بر گزار شده 

65 %


25
4ارزيابي تسهيلات آموزشي   درصد رضايتمندي تسهيلات
   85 % =  آموزشي برگزار شده


60%


30

جمع کل

100

 


 


مجری سایت : شرکت سیگما