آمار بازدیدکنندگان
تعداد بازديد اين صفحه: 54087
تعداد بازديد از سايت: 152844205
تعداد بازديد زيرپورتال: 12624441
اين زيرپورتال امروز: 1450
در امروز: 12834
اين صفحه امروز: 7
انرژي
معرفي  
از زماني که انسانهاي اوليه شروع به استفاده از انرژي کرده‌اند تا حال ، انرژي به انرژيهاي قديمي و انرژيهاي نو تقسيم بندي مي‌شود.


 • انرژيهاي قديمي شامل: چوب ، زغال سنگ ، انرژي باد (براي کشتيهاي بادي) ، نفت و ... مي‌باشند.

 • انرژيهاي نو شامل: انرژي خورشيد ، باد (براي ماشينهاي بادي امروزي) ، هيدروژن ، اتم ، انرژي هسته‌اي و ... هستند.

  اين روزها همه صحبت از
  صرفه جويي در مصرف انرژي است و دانشمندان بيشترين تلاش خود را صرف پيدا کردن راههايي براي بدست آوردن انرژي بيشتر و ارزانتر مي‌کنند و از باد ، خورشيد ، جزر و مد درياها و انرژي موجود در اتمها نيز مدد مي‌جويند. اما جالب است بدانيد که همين دانشمندان هم به سختي مي‌توانند، تعريف دقيقي از انرژي ارائه کنند.

  در حقيقت اگر انرژي را به صورت "کار ذخيره شده" يا "توانايي انجام کار" تعريف کنيم، توانسته‌ايم تا حدود زيادي تعريفي از انرژي ارائه نمائيم. هر چند که اين تعريف چندان جامع و کامل نيست. در حقيقت وجود ما و دنياي اطراف ما بدون وجود انرژي و حتي تبديل آن به صورتهاي گوناگون امري محال است.
  لذا انرژي نه از بين مي‌رود ونه به وجود مي‌آيد!

  در تعريف انرژي مي‌توانيم بگوييم که: انرژي توانايي انجام کار است. يعني تمامي موجودات براي انجام کار بايد غذا مصرف کنند تا اين غذا بصورت انرژي در ماهيچه‌هاي آنها ذخيره شود که در موقع لازم بتوانند از آن استفاده کنند. با پيشرفت و انقلاب تکنولوژيک تمامي دستگاهها و ماشينها به نوعي از انرژيهاي مختلف استفاده مي‌کنند. مثلا ماشين بنزين مصرف نکند براي ما نمي‌تواند کار انجام دهد يا يخچال انرژي الکتريکي مصرف نکند، نمي‌تواند عمل سرمايشي انجام دهد.

  در حقيقت انرژي همواره از صورتي به صورت ديگر تبديل مي‌شود و همين امر کارها را به سرانجام مي‌رساند. براي نمونه انرژي موجود در درياچه‌هاي پشت سدها ، انرژي ارتفاعي است. خودورهاي در حال حرکت ، مثل بسياري از اشيا متحرک ديگر ، داراي انرژي حرکتي هستند. در کمان تيراندازي انرژي کششي نهفته است و در
  ابرهاي باران زا نيز مي‌توانيم انرژي الکتريکي را بيابيم. اما اين انرژي کار آمد و مهم را چگونه اندازه گيري مي‌کنند!؟

موقعيت جهاني انرژي

 • سرنوشت انسانها بر اين روال است که در مقابل خطر متحد مي‌شوند. ولي بر عکس در مورد مراکز هسته‌اي عقايد بسيار متفاوت است. زيرا بعضي از ملتها از ديگري مي‌ترسند. در چنين شرايطي ، قانون طبيعي اتحاد به علت استفاده نادرست توسط قانون ديگر طبيعت به نام عدم اعتماد جايگزين مي‌شود.

 • بخشي از مردم به انرژي توجه بيشتري دارند و تنها راه حل را در افزايش مصرف انرژي الکتريکي که از انرژي اتمي توليد مي‌شود، مي‌دانند و تصور مي‌کنند که افزايش تکنيک ، سبب کاهش خطر به ميزان قابل توجه براي همه خواهد بود. آنان در اتم ، در ادامه آنچه که در شيمي ، در هواپيمايي ، در پزشکي و در تحقيقات فضايي انجام يافته ، پيشرفت حتمي را مي‌بينند.

 • بعضي ديگر از انرژي اتمي بيمناک هستند آنها بمب اتمي را بخاطر مي‌آورند که به توسط مواد راديواکتيو تشعشعات هسته‌اي نامرئي را بوجود مي‌آورند، که براي محيط زيست بسيار زيان بار است.

 • طرفداران استفاده از انرژيهاي غير هسته‌اي ، اجتماع طبيعت و علم را جويا هستند تا روشهاي ديگري را براي توليد انرژي و براي انرژي گيري بوجود مي‌آورند.

اندازه گيري انرژي

بدون ترديد اندازه گيري انرژي با توجه به اهميت زياد آن ، بايد بسيار دقيق باشد، آن هم با ارزش روز افزون انرژي ، که دنيا را دگرگون ساخته است. براي اندازه گيري انرژي واحدهايي وجود دارند که معروفترين آنها "کيلو وات - ساعت" (KWh) است. ميزان مصرف برق هر وسيله برقي خانگي را با همين واحد اندازه گيري مي‌کنند.

منابع انرژي

ما براي تأمين انرژي مورد نياز خود سه گروه انرژي را در اختيار داريم. گروه اول مواد سوختي سنگواره‌اي ، از قبيل زغال سنگ ، نفت و گاز طبيعي هستند که بازمانده گياهان وجانوراني مي‌باشند که ميليونها سال قبل مي‌زيسته‌اند. جالب اينکه ، اين منابع بسيار مهم انرژي ، که مي‌توان از آنها دارو و بسياري از مواد مصنوعي ارزشمند ديگر را تهيه کرد، در حجم وسيعي سوزانده مي‌شوند.

گروه دوم منابع انرژي تجديد شدني است. مانند خورشيد ، باد ، جزر و مد ، نيروي آب و گرماي محيط ، که بدون دخالت انسان خود به خود تجديد مي‌شوند و به محيط زيست نيز صدمه نمي‌زنند. متأسفانه استفاده چنداني از اينگونه انرژيها به عمل نمي‌آيد. گروه سوم نيز "
مواد سوختني هسته‌اي" مانند "اورانيوم" و "پلوتونيوم" هستند که انرژي عظيم و شگفت آوري را براي ما به ارمغان مي‌آورند و اين انرژي از هسته اتم به عمل مي‌آيد. جالب است بدانيد که از سوختن يک کيلوگرم زغال سنگ تقريبا هشت کيلو وات ساعت حرارت بدست مي‌آيد، در صورتي که از يک کيلوگرم اورانيم 23000000 کيلو وات ساعت حرارت حاصل مي‌شود. البته اين انرژي در صورت استفاده نادرست خطرات غير قابل باوري را به همراه مي‌آورد.

انرژي را به صورت ديگر نيز دسته بندي مي‌کنند. براي نمونه آن را به دو دسته انرژي اوليه و ثانويه تقسيم بندي مي‌کنند. "انرژي اوليه" انرژي بدست آمده از موادي است که بطور طبيعي وجود دارند، که از جمله مي‌توان از
نفت خام ، گاز و زغال سنگ نام برد. در حالي که "انرژي ثانويه" آن دسته از انرژيهايي هستند که از ناقلان انرژي اوليه بدست مي‌آيند. مانند جريان الکتريکي ، بنزين و مواد سوختني گرمازا. متأسفانه ، هنوز علم انسان آنقدر پيشرفت نکرده است که از قسمت اعظم انرژي استفاده کند، زيرا تنها قسمت بسيار کوچکي از آن بصورت مفيد به مصرف مي‌رسد که از اين مقدار کم ، بيشترين سهم به مصرف در لوازم خانگي اختصاص دارد و صنايع در رديف دوم قرار دارند و وسايل نقليه عمومي در رديف کم مصرف‌ترين وسايل قرار دارند.

از زماني که انسانهاي اوليه شروع به استفاده از انرژي کرده‌اند تا حال ، انرژي به انرژيهاي قديمي و انرژيهاي نو تقسيم بندي مي‌شود.


 • انرژيهاي قديمي شامل: چوب ، زغال سنگ ، انرژي باد (براي کشتيهاي بادي) ، نفت و ... مي‌باشند.

 • انرژيهاي نو شامل: انرژي خورشيد ، باد (براي ماشينهاي بادي امروزي) ، هيدروژن ، اتم ، انرژي هسته‌اي و ... هستند.

  اين روزها همه صحبت از
  صرفه جويي در مصرف انرژي است و دانشمندان بيشترين تلاش خود را صرف پيدا کردن راههايي براي بدست آوردن انرژي بيشتر و ارزانتر مي‌کنند و از باد ، خورشيد ، جزر و مد درياها و انرژي موجود در اتمها نيز مدد مي‌جويند. اما جالب است بدانيد که همين دانشمندان هم به سختي مي‌توانند، تعريف دقيقي از انرژي ارائه کنند.

  در حقيقت اگر انرژي را به صورت "کار ذخيره شده" يا "توانايي انجام کار" تعريف کنيم، توانسته‌ايم تا حدود زيادي تعريفي از انرژي ارائه نمائيم. هر چند که اين تعريف چندان جامع و کامل نيست. در حقيقت وجود ما و دنياي اطراف ما بدون وجود انرژي و حتي تبديل آن به صورتهاي گوناگون امري محال است.
  لذا انرژي نه از بين مي‌رود ونه به وجود مي‌آيد!

  در تعريف انرژي مي‌توانيم بگوييم که: انرژي توانايي انجام کار است. يعني تمامي موجودات براي انجام کار بايد غذا مصرف کنند تا اين غذا بصورت انرژي در ماهيچه‌هاي آنها ذخيره شود که در موقع لازم بتوانند از آن استفاده کنند. با پيشرفت و انقلاب تکنولوژيک تمامي دستگاهها و ماشينها به نوعي از انرژيهاي مختلف استفاده مي‌کنند. مثلا ماشين بنزين مصرف نکند براي ما نمي‌تواند کار انجام دهد يا يخچال انرژي الکتريکي مصرف نکند، نمي‌تواند عمل سرمايشي انجام دهد.

  در حقيقت انرژي همواره از صورتي به صورت ديگر تبديل مي‌شود و همين امر کارها را به سرانجام مي‌رساند. براي نمونه انرژي موجود در درياچه‌هاي پشت سدها ، انرژي ارتفاعي است. خودورهاي در حال حرکت ، مثل بسياري از اشيا متحرک ديگر ، داراي انرژي حرکتي هستند. در کمان تيراندازي انرژي کششي نهفته است و در
  ابرهاي باران زا نيز مي‌توانيم انرژي الکتريکي را بيابيم. اما اين انرژي کار آمد و مهم را چگونه اندازه گيري مي‌کنند!؟

موقعيت جهاني انرژي

 • سرنوشت انسانها بر اين روال است که در مقابل خطر متحد مي‌شوند. ولي بر عکس در مورد مراکز هسته‌اي عقايد بسيار متفاوت است. زيرا بعضي از ملتها از ديگري مي‌ترسند. در چنين شرايطي ، قانون طبيعي اتحاد به علت استفاده نادرست توسط قانون ديگر طبيعت به نام عدم اعتماد جايگزين مي‌شود.

 • بخشي از مردم به انرژي توجه بيشتري دارند و تنها راه حل را در افزايش مصرف انرژي الکتريکي که از انرژي اتمي توليد مي‌شود، مي‌دانند و تصور مي‌کنند که افزايش تکنيک ، سبب کاهش خطر به ميزان قابل توجه براي همه خواهد بود. آنان در اتم ، در ادامه آنچه که در شيمي ، در هواپيمايي ، در پزشکي و در تحقيقات فضايي انجام يافته ، پيشرفت حتمي را مي‌بينند.

 • بعضي ديگر از انرژي اتمي بيمناک هستند آنها بمب اتمي را بخاطر مي‌آورند که به توسط مواد راديواکتيو تشعشعات هسته‌اي نامرئي را بوجود مي‌آورند، که براي محيط زيست بسيار زيان بار است.

 • طرفداران استفاده از انرژيهاي غير هسته‌اي ، اجتماع طبيعت و علم را جويا هستند تا روشهاي ديگري را براي توليد انرژي و براي انرژي گيري بوجود مي‌آورند.

اندازه گيري انرژي

بدون ترديد اندازه گيري انرژي با توجه به اهميت زياد آن ، بايد بسيار دقيق باشد، آن هم با ارزش روز افزون انرژي ، که دنيا را دگرگون ساخته است. براي اندازه گيري انرژي واحدهايي وجود دارند که معروفترين آنها "کيلو وات - ساعت" (KWh) است. ميزان مصرف برق هر وسيله برقي خانگي را با همين واحد اندازه گيري مي‌کنند.

منابع انرژي

ما براي تأمين انرژي مورد نياز خود سه گروه انرژي را در اختيار داريم. گروه اول مواد سوختي سنگواره‌اي ، از قبيل زغال سنگ ، نفت و گاز طبيعي هستند که بازمانده گياهان وجانوراني مي‌باشند که ميليونها سال قبل مي‌زيسته‌اند. جالب اينکه ، اين منابع بسيار مهم انرژي ، که مي‌توان از آنها دارو و بسياري از مواد مصنوعي ارزشمند ديگر را تهيه کرد، در حجم وسيعي سوزانده مي‌شوند.

گروه دوم منابع انرژي تجديد شدني است. مانند خورشيد ، باد ، جزر و مد ، نيروي آب و گرماي محيط ، که بدون دخالت انسان خود به خود تجديد مي‌شوند و به محيط زيست نيز صدمه نمي‌زنند. متأسفانه استفاده چنداني از اينگونه انرژيها به عمل نمي‌آيد. گروه سوم نيز "
مواد سوختني هسته‌اي" مانند "اورانيوم" و "پلوتونيوم" هستند که انرژي عظيم و شگفت آوري را براي ما به ارمغان مي‌آورند و اين انرژي از هسته اتم به عمل مي‌آيد. جالب است بدانيد که از سوختن يک کيلوگرم زغال سنگ تقريبا هشت کيلو وات ساعت حرارت بدست مي‌آيد، در صورتي که از يک کيلوگرم اورانيم 23000000 کيلو وات ساعت حرارت حاصل مي‌شود. البته اين انرژي در صورت استفاده نادرست خطرات غير قابل باوري را به همراه مي‌آورد.

انرژي را به صورت ديگر نيز دسته بندي مي‌کنند. براي نمونه آن را به دو دسته انرژي اوليه و ثانويه تقسيم بندي مي‌کنند. "انرژي اوليه" انرژي بدست آمده از موادي است که بطور طبيعي وجود دارند، که از جمله مي‌توان از
نفت خام ، گاز و زغال سنگ نام برد. در حالي که "انرژي ثانويه" آن دسته از انرژيهايي هستند که از ناقلان انرژي اوليه بدست مي‌آيند. مانند جريان الکتريکي ، بنزين و مواد سوختني گرمازا. متأسفانه ، هنوز علم انسان آنقدر پيشرفت نکرده است که از قسمت اعظم انرژي استفاده کند، زيرا تنها قسمت بسيار کوچکي از آن بصورت مفيد به مصرف مي‌رسد که از اين مقدار کم ، بيشترين سهم به مصرف در لوازم خانگي اختصاص دارد و صنايع در رديف دوم قرار دارند و وسايل نقليه عمومي در رديف کم مصرف‌ترين وسايل قرار دارند.
 
بيشتر


مجری سایت : شرکت سیگما