آمار بازدیدکنندگان
تعداد بازديد اين صفحه: 74167
تعداد بازديد از سايت: 152789444
تعداد بازديد زيرپورتال: 12619821
اين زيرپورتال امروز: 5310
در امروز: 50908
اين صفحه امروز: 45
معرفي منابع دوره هاي آموزشي شركت ملي گاز
مقدمه 

تهيه و تدوين منابع آموزشي مناسب با هر دوره ميتواند در تسريع آموزش و اجراي بهتر دوره ها تاثير بسزائي داشته باشد. به ويژه امروزه با توجه به تكنيكهاي جديد آموزشي، آشنائي با محتوي دوره و منابع آموزشي در آماده سازي شركت كنندگان موثر خواهد بود. لذا در اين بخش، منابع دوره هاي آموزشي شركت ملي گاز جهت استفاده كاركنان به تفكيك قرار داده شده است.

منابع تهيه شده بر اساس دستور العمل تهيه و تدوين كتابها و جزوات دور ه هاي آموزشي شركت ملي گاز، آماده شده است.

 

 


تهيه و تدوين منابع آموزشي مناسب با هر دوره ميتواند در تسريع آموزش و اجراي بهتر دوره ها تاثير بسزائي داشته باشد به ويژه امروزه با توجه به تكنيكهاي جديد آموزشي، آشنائي با محتوي دوره و منابع آموزشي در آماده سازي شركت كنندگان موثر خواهد بود. لذا در اين بخش، منابع دوره هاي آموزشي شركت ملي گازجه ت استفاده كاركنان به تفكيك قرار داده شده است.

منابع تهيه شده بر اساس دستورالعمل تهيه و تدوين كتابها و جزوات دور ه هاي آموزشي شركت ملي گاز آماده شده است.

 
بيشتر


مجری سایت : شرکت سیگما