آمار بازدیدکنندگان
تعداد بازديد اين صفحه: 18506
تعداد بازديد از سايت: 152774663
تعداد بازديد زيرپورتال: 12617633
اين زيرپورتال امروز: 3203
در امروز: 36127
اين صفحه امروز: 3
دی
دي 
 

عملکرد دي ماه سال 89

رديف

عنوان شاخص

شرح شاخص  عملکرد در دي  ماه

معيار دستيابي

وزن شاخص

1

دوره هاي اجباري

               17( تفکيک دوره هاي برگزار شده بطور ماهيانه)

 188 % =  __________________________

                     9 ( تعداد دوره هاي پيش بيني شده)

       

 

65 %

        

 

       30

2

دوره هاي فوق برنامه

                             4992   ( تعداد ساعت برگزار شده)

           6/249 % =  ______________________

                         2000    (  تعداد ساعت آموزشي برنامه                                                                                                                     .                              ريزي شده در سال)

         

 

70 %

 

 

       25

3

اثر بخشي آموزشي

                               در صد اثر بخشي دوره هاي                       .              85 %  =    آموزشي بر گزار شده  

         

 

65 %

 

 

        25

4

ارزيابي تسهيلات آموزشي

                                درصد رضايتمندي تسهيلات

                   92 % =   آموزشي برگزار شده

         

 

60%

 

 

        30

 

جمع کل

 

      100   

 

         

 

 


 
بيشتر


مجری سایت : شرکت سیگما