آمار بازدیدکنندگان
تعداد بازديد اين صفحه: 19440
تعداد بازديد از سايت: 152775781
تعداد بازديد زيرپورتال: 12617712
اين زيرپورتال امروز: 3260
در امروز: 37245
اين صفحه امروز: 3
بهمن
بهمن 

معيار دستيابي

وزن شاخص

1

دوره هاي اجباري

               12( تفکيک دوره هاي برگزار شده بطور ماهيانه)

 240 % =  __________________________

                     5 ( تعداد دوره هاي پيش بيني شده)

       

 

65 %

        

 

       30

2

دوره هاي فوق برنامه

                             1275   ( تعداد ساعت برگزار شده)

           8/63 % =  ______________________

                         2000    (  تعداد ساعت آموزشي برنامه                                                                                                                     .                              ريزي شده در سال)

         

 

70 %

 

 

       25

3

اثر بخشي آموزشي

                               در صد اثر بخشي دوره هاي                       .              80 %  =    آموزشي بر گزار شده  

         

 

65 %

 

 

        25

4

ارزيابي تسهيلات آموزشي

                                درصد رضايتمندي تسهيلات

                   90 % =   آموزشي برگزار شده

         

 

60%

 

 

        30

 

جمع کل

 

      100   

 

         


 
بيشتر


مجری سایت : شرکت سیگما