آمار بازدیدکنندگان
تعداد بازديد اين صفحه: 18731
تعداد بازديد از سايت: 151155385
تعداد بازديد زيرپورتال: 12434616
اين زيرپورتال امروز: 6641
در امروز: 64472
اين صفحه امروز: 7
اسفند
اسفند 
 

فرم گزارش عملکرد ماهيانه واحد آموزش  شرکت گاز استان گلستان در ماه اسفند  سال89 13

عنوان دوره­هاي اجرا شده

کد دوره

تاريخ اجراء

نوع دوره

سطح تحصيلي شرکت­کنندگان

مجموع تعداد نفرات

عمومي

پايه

تخصصي

زيرديپلم

ديپلم

فوق­ديپلم

ليسانس و بالاتر

تعداد نفرات

نفرساعت

تعداد نفرات

نفرساعت

تعداد نفرات

نفرساعت

تعداد نفرات

نفرساعت

فني/ تخصص

1- دوره آشنايي با شيرآلات صنعتي

 

11902

8/12

 

 

  *

 

 

 

10

250

6

150

    17  

    425

     33

 

اداري، مالي، بازرگاني

1-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

مديريت ورتبه بالاتر  

1- دوره آموزشي فن اداره جلسات

53104

 

7/12

 *

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

8

1

زبان

1- دوره آموزشي زبان انگليسي

 

ـــــ

1/12

*

 

 

 

 

2

80

5

200

23

920

 

30

سمينار

1-      سمينار تجزيه و تحليل داده ها

2-      سمينار طرح عفاف و حجاب

53221

   ـــــ

11/12

17/12

   *

   *

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5

 

40

 

15

15

 

120

30

    40 

      20

 

320

40

60

35

دوره­هاي HSE

1-

2-

3-

4-

5-

6-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

تأييد رئيس آموزش:

تعداد کارکنان فني

33

جمع کل

 

 

17

330

41

400

101

1325

159

جمع کل نفر ساعت 2055 دوره آموزش تاييد رئيس آموزش :

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

تعداد کارکنان غيرفني

126

تعداد کل شاغلين

 

 

 

 

 

تعداد کارکنان A و بالاتر

 

سرانه آموزشي

 

 

 

 

                    

 

 

گزارش مربوط به آموزش كاركنان ساير شركتها:

دوره­هاي فني

تعداد

شركت/ منطقه

-

-

دوره­هاي غيرفني

ــ

ــ

 


 
بيشتر


مجری سایت : شرکت سیگما