آمار بازدیدکنندگان
تعداد بازديد اين صفحه: 19054
تعداد بازديد از سايت: 151156159
تعداد بازديد زيرپورتال: 12434684
اين زيرپورتال امروز: 6709
در امروز: 65246
اين صفحه امروز: 7
آبان
آبان 
 

فرم گزارش عملکرد ماهيانه واحد آموزش  شرکت گاز استان گلستان در ماه آبان سال89 13

عنوان دوره­هاي اجرا شده

کد دوره

تاريخ اجراء

نوع دوره

سطح تحصيلي شرکت­کنندگان

مجموع تعداد نفرات

عمومي

پايه

تخصصي

زيرديپلم

ديپلم

فوق­ديپلم

ليسانس و بالاتر

تعداد نفرات

نفرساعت

تعداد نفرات

نفرساعت

تعداد نفرات

نفرساعت

تعداد نفرات

نفرساعت

فني/ تخصص

1-دوره آموزشي نشت و نشت يابي

2- دوره آموزشي اصول جوشکاري مقدماتي

3- دوره آموزشي جوش و بازرسي

 

19302

21101

    ---

2/8

22/8

22/8

 

 

*

    *               

    *

 

 

21

15

525

375

 

2

 

50

 

5

       2

 

125

    50

21

22

     2

اداري، مالي، بازرگاني

1- دوره آموزشي اصول نامه نگاري

2- دوره آموزشي طرح تکريم ارباب رجوع

3 دوره آموزشي حسابداري خزانه

4- دوره آموزشي حسابداري فروش

5- دوره آموزشي بودجه ( جاري سرمايه )

6- دوره اموزشي اصول بايگاني و روشهاي نگهداري اسناد و مدارک

7- دوره آموزشي مديريت بحران

8- دوره آموزشي آيين دادرسي

 

50006

50047

51118

51107

51109

50001

 

53138

50056

 

4/8

   9/8

  16/8

 20/8

  29/8

 9/8

 

11/8

 29/8

*

  *

  

 

 

  *

 

 

 

    *

   *

  *

 

 

 *

 *

 

 

15

    16

    3

     5

    5

    10

 

    10

375

400

 75

125

125

 250

 

  250

8

     8

     2

     4

     2

    3

 

 

200

    200

      50

     100

     50

      75

6

      6

      17

      18

      14

       5

 

     5

     2

150

     150

    425

  450

   350

   125

 

  125

   50

29

    30

    22

   27

 21

  18

 

  15

  2

زبان

1- دوره آموزشي زبان انگليسي

 

---

22/8

*

 

 

 

 

40

80

15

30

5

10

 

60

سمينار

1- سمينار توسعه و مديريت منابع انساني

2- سمينار تدوين برنامه آموزشي

3- سمينار آموزشي ايستگاه تقليل فشار

 

 

 

53179

   ---

  ---

5/8

  22/8

 16/8

*

    *

 

 

 

*

30

270

12

 

3

108

 

75

20

180

47

1

 

 

423

16

 

 

 

109

1

3

 

دوره­هاي HSE

1-دوره آموزشي الزامات HSE

 

 

---

9/8

 

 

 

 

*

 

 

 

 

 

 

1

 

25

 

1

25

 

2

 

تأييد رئيس آموزش:

تعداد کارکنان فني

45

جمع کل

30

270

155

2763

65

960

134

2474

384

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

تعداد کارکنان غيرفني

339

تعداد کل شاغلين

 

 

 

 

 

تعداد کارکنان A و بالاتر

 

سرانه آموزشي

 

 

 

 

 

جمعا :6467نفر ساعت برگزاري دوره آموزشي آبان 89

گزارش مربوط به آموزش كاركنان ساير شركتها:

دوره­هاي فني

تعداد

شركت/ منطقه

-

-

دوره­هاي غيرفني

4

7

 


 
بيشتر


مجری سایت : شرکت سیگما