آمار بازدیدکنندگان
تعداد بازديد اين صفحه: 21020
تعداد بازديد از سايت: 151155755
تعداد بازديد زيرپورتال: 12434658
اين زيرپورتال امروز: 6683
در امروز: 64842
اين صفحه امروز: 7
کسب دو رتبه آموزش
کسب دو رتبه آموزش 
(20/01/1390)  

کسب دو رتبه مرکز آموزش گاز گلستان در بخش آموزش نيروي انساني در سطح شرکت ملي گاز ايران


کسب دو رتبه مرکز آموزش گاز گلستان در بخش آموزش نيروي انساني در سطح شرکت ملي گاز ايران
 همايش روساي آموزش شرکتهاي گاز استاني به ميزباني شرکت گاز استان بوشهر برگزار گرديد به گزارش روابط عمومي در اين همايش مهم که با حضور رئيس آموزش و تجهيز نيروي انساني و تني چند از کارشناسان شرکت ملي گاز ايران و همچنين مسئولين آموزش شرکتهاي گاز استاني و با هدف بررسي مشکلات موجود در زمينه آموزش نيروي انساني و ارائه راهکارهاي مهم جهت مرتفع نمون مشکلات مرتبط تشکيل شد پس از تبادل نظر و ارائه پيشنهادات مناسب درخصوص بهبود وضعيت آموزشي وهمچنين تاکيد بر تشکيل کار گروههاي تخصصي ، نتايج مطلوبي حاصل گرديد . رجب پور سرپرست آموزش گاز گلستان ضمن مطلوب خواندن اين همايش مهم گفت : اين همايش بزرگ براي گاز گلستان از اهميت بالايي برخوردار بود چرا که موفقيت گاز گلستان در انجام برنامه ها واهداف آموزشي در اين همايش بسيارمورد توجه قرار گرفت بنحوي که اين شرکت در ميان 30  شرکت گاز استاني توانست در دو بخش سرانه آموزشي با 18/72 درصد و همچنين بخش نفر ساعت با 32932 ساعت رتبه سوم را احراز نموده و علاوه بر کسب افتخارات ديگر مورد تقدير نيزقرار بگيرد .  وي تصريح کرد : مرکز آموزش شرکت گاز گلستان به عنوان تنها واحد آموزشي در ميان شرکتهاي گاز استاني مي باشد که نسبت به آموزش نيروهاي پيمانکاري اقدام نموده است بنابر اين اقدام مذکور مورد توجه وتقدير حاضرين بويژه رئيس آموزش و تجهيز نيروي انساني شرکت ملي گاز ايران قرار گرفته و از اين شرکت بنحو مطلوبي تجليل بعمل آمد ضمن اينکه مقرر گرديد در کميته تخصصي آموزشهاي نيروي پيمانکاري علاوه بر اخذ مصوبه اين اقدام ارزشمند به ساير شرکتهاي گاز استاني جهت اجرا ابلاغ گردد که اين امر موئد اهتمام شرکت به مقوله مهم آموزش مي باشد. در همين راستا مهندس سنگدويني مدير عامل گاز گلستان نيز ضمن تبريک کسب اين افتخار بزرگ و تقدير از متوليان آموزش و مجموعه کارکنان شرکت اظهار نمود: توجه به آموزش در هر سازماني به عنوان يك ضرورت اجتناب ناپذير اجتماعي از اهميت و جايگاه ويژه اي در امر توسعه كلان برخوردار است، لذا امروزه هر تلاشي كه در جهت ترويج فرهنگ بهره وري انجام پذيرد، خدمتي است كه جامعه ما را در عرصه هاي اقتصادي و اجتماعي به پيروزي خواهد رساند ضمن اينکه  ايجاد فرصت هاي آموزشي  نقش بسزائي نيز در ايجاد رفتار مطلوب و ارتقاي سطح دانش ، آگاهي ، مهارت فني و حرفه اي کارکنان  , همچنين آماده نمودن آنان براي انجام بهتر وظايف محوله دارد . وي در پايان افزود: : در گاز گلستان شايستگي و پتانسيلهاي کسب رتبه هاي بر تر آموزشي مهياست و اميد واريم با تلاش و همت مضاعف بتوانيم در آينده رتبه هاي بالاتر آموزشي را کسب نمائيم .
 
20/1/90


 
بيشتر


مجری سایت : شرکت سیگما