آمار بازدیدکنندگان
تعداد بازديد اين صفحه: 128962
تعداد بازديد از سايت: 150786462
تعداد بازديد زيرپورتال: 12399484
اين زيرپورتال امروز: 4426
در امروز: 60062
اين صفحه امروز: 30

خوش آمد گويي.

به سايت آموزش منطقه شش عمليات انتقال گاز خوش آمديد.
منطقه 6 عملیات انتقال گاز
برگزاري دوره واكنش در شرايط اضطراري 
دوره مذكور با حضور كاركنان  تاسيسات آبشيرين مورخ 16/04/93 به مدت 8 ساعت در محل تاسيسات آبشيرين توسط دكتر حسيني جناب برگزار گرديد. آمادگي واكنش در شرايط اضطراري در منطقه و ايستگاههاي تقويت فشار گاز مباحث مطرح شده در اين دوره بودند.  
برگزاري دوره مديريت بحران  
دوره مذكور با حضور روساي محترم واحدها مورخ 15/04/93 به مدت 8 ساعت در محل سالن كنفرانس اين منطقه برگزار گرديد. در اين دوره دكتر وحيد حسيني جناب به تشريح ويژگي هاي بحران،سطح بندي بحران با رويكرد حاكم در صنعت نفت و الگوي رايج در مديريت ،چرخه مديريت بحران و مديريت بحران در شركت ملي گاز و انتقال گاز پرداختند.  
طرح تکريم ارباب رجوع 
دوره مذکور مورخ 93/04/17 در محل ساختمان مرکزی منطقه برگزار شد . استاد این دوره سرکار خانم فرنگیس جعفریان به تشریح مبانی طرح تکریم برای شرکت کنندگان پرداختند.دوره مذکور جهت آشنایی کارکنان حراست و خدمات پشتیبانی با طرح تکریم  در نظر گرفته شده بود. محتوی دوره شامل:مبانی رفتار سازمانی ضرورت های مدیریتی تکریم ارباب رجوع ملزومات مدیریتی جهت اجرای طرح تکریم که توسط استاد مربوطه به علاقمندان ارائه داده شد.  
دوره نرم افزار SPSS 
دوره مذکور با هدف آشنایی مسئولین و کارکنان منطقه با مبانی آمار توصیفی و آشنایی با نرم افزار به مدت 3روز از تاریخ93/03/10 لغایت93/03/12 توسط دکتر رستمی  برگزار شد. در روز اول به تشریح مبانی آمار توصیفی و تحلیل آماری پرداخته شد روزهای دوم و سوم به آشنایی با نرم افزار و موضوعاتی مانند      تشکیل جداول فراوانی رسم نمودارها همبستگی و محاسبه شاخص های پراکندگی و آزمون های آماری پرداخته شد.    
ROI 
بيشتر


مجری سایت : شرکت سیگما