به پایگاه اطلاع رسانی مدیریت توسعه منابع انسانی خوش آمدید    
سيستم هاي اطلاعات مديريت
خوش آمدید 
 

1390/1/10 چهارشنبه
....
فعالیت ها و برنامه های واحد سیستم های اطلاعات مدیریت
 • 1396/11/15 يكشنبه فعالیت ها و برنامه های واحد سیستم های اطلاعات مدیریت

  فعالیت ها و برنامه های واحد سیستم های اطلاعات مدیریت


  الف) فعالیت های جاری شامل موارد زیر می باشد
  :

  ·         گزارش های دوره ای

  ·         گزارش های موردی

  ·         مدیریت پورتال اینترنتی و اینترانتی مدیریت توسعه منابع انسانی

  ·         مدیریت سامانه پیام کوتاه

  ·         هماهنگی های داخلی امور

   

  ب) برنامه های عملیاتی شامل موارد زیر می باشد:

  ·         ساماندهی پورتال اینترنت و اینترانت مدیریت توسعه منابع انسانی

  ·         انتخاب و پیاده سازی سامانه مدیریت پورتفولیوی توسعه منابع انسانی

  ·         بازنگری روش اجرایی پایش پروژه های منابع انسانی

  ·         بهره برداری غیرمتمرکز سامانه پیام کوتاه

  ·         برنامه ریزی استراتژیک واحد

  ·         به روز رسانی قالب گزارش عملکرد

  ·         به روز رسانی قالب گزارش وضعیت نیروی انسانی و سازمان

  ·         پیاده سازی داشبورد مدیریت توسعه منابع انسانی

  ·         هوشمند سازی ارسال پیام کوتاه

   

  ج) عضویت در کمیته ها و کارگروه ها شامل موارد زیر می باشد:

  ·         راهبری پروژه ها و برنامه های عملیاتی

  ·         مدیریت اسناد کاغذی

  ·         کانون تفکر

  ·         استقرار سراسری سیستم رضایت مندی کارکنان

  ·         سیستم مدیریت یکپارچه IMS

  ·         ویرایش برنامه ششم توسعه بخش منابع انسانی

  ·         رویکرد آتی منابع انسانی در انقلاب صنعتی چهارم

  ·         برنامه های استراتژیک شرکت

  ·         تحول اساسی صنعت نفت ایران (توانا)

  ·         شورای راهبری و هماهنگی مدیریت توسعه منابع انسانی


تماس با MIS
پل ارتباطی شما با سیستم های اطلاعات مدیریت توسعه منابع انسانی 
....
بيشتر


مجری سایت : شرکت سیگما