آمار بازدیدکنندگان
تعداد بازديد اين صفحه: 76488
تعداد بازديد از سايت: 152684629
تعداد بازديد زيرپورتال: 12609732
اين زيرپورتال امروز: 1616
در امروز: 3927
اين صفحه امروز: 1
فعاليتها
مقدمه 

در اين بخش سعي شده است در باره اهداف ، فعاليتها و وظايف مرکز آموزش ستادتوضيح داده شود تا هماران محترم ضمن ارسال پيشنهاد ت خود بتواند واحد را در جهت پيشبرد اهداف سازمان ياري نمايند .

مرکز آموزش ستاد شامل واحد هاي :

 مديريت و سرپرستي
 اداري ، مالي و بازرگاني
 فني وتخصصي
 خدمات کارآموزان

 

 

 

 

 

مي باشد. که در ذيل به طور خلاصه فعاليتهاي  هر واحد توضيح داده مي شود:

واحد مديريت و سرپرستي:برگزاري سمينار هاي و دوره هاي ويژه مديران ، برنامه ريزي و اجراي دوره هاي زبان وIT ، بررسي و ارزيابي کانون هاي تفکر

واحد اداري ، مالي و بازرگاني: برگزاري سمينار ها و دوره هاي اداري، مالي و بازرگاني، برگزاري کلاسهاي زبان انگليسي ويژه کارکنان

واحد فني و تخصصي: اجراي دوره هاي IT ,ICDL مديران، کارکنان برگزاري دوره ICDL به صورت E-LEARNING 

واحد خدمات کارآموزان: برنامه ريزي بورسيه هاي دانشجوئي ، مرخصي هاي تحصيلي کارکنان، خدمات کارآموزان

 


در اين بخش سعي شده است در باره اهداف ، فعاليتها و وظايف مرکز آموزش ستادتوضيح داده شود تا هماران محترم ضمن ارسال پيشنهاد ت خود بتواند واحد را در جهت پيشبرد اهداف سازمان ياري نمايند .

مرکز اموش ستاد شامل واحد هاي :

 

 

 مديريت و سرپرستي
 اداري ، مالي و بازرگاني
 فني وتخصصي
 خدمات کارآموزان

 

 

 

 

مي باشد. که در ذيل به طور خلاصه فعاليتهاي  هر واحد توضيح داده مي شود:

واحد مديريت و سرپرستي:برگزاري سمينار هاي و دوره هاي ويژه مديران ، برنامه ريزي و اجراي دوره هاي زبان وIT ، بررسي و ارزيابي کانون هاي تفکر

واحد اداري ، مالي و بازرگاني: برگزاري سمينار ها و دوره هاي اداري، مالي و بازرگاني، برگزاري کلاسهاي زبان انگليسي ويژه کارکنان

واحد فني و تخصصي: اجراي دوره هاي IT ,ICDL مديران، کارکنان برگزاري دوره ICDL به صورت E-LEARNING 

واحد خدمات کارآموزان: برنامه ريزي بورسيه هاي دانشجوئي ، مرخصي هاي تحصيلي کارکنان، خدمات کارآموزان

 

 

 
بيشتر


مجری سایت : شرکت سیگما