آمار بازدیدکنندگان
تعداد بازديد اين صفحه: 19641
تعداد بازديد از سايت: 151154017
تعداد بازديد زيرپورتال: 12434480
اين زيرپورتال امروز: 6505
در امروز: 63104
اين صفحه امروز: 4
خرداد
خرداد 
رديفعنوان شاخصشرح شاخص (خرداد 89)معيار دستيابيوزن شاخص
1دوره هاي اجباري  تفکيک دوره هاي برگزار شده بطور ماهيانه
 166 %=25___ =  __________________________
 15  تعداد دوره هاي پيش بيني شده


65 %


30
2دوره هاي فوق برنامه  تعداد ساعت برگزار شده
  181 %= 3625___=  ______________________
  2000   تعداد ساعت آموزشي برنامه   .   ريزي شده در سال


70 %


25
3اثر بخشي آموزشي   72 %  =  در صد اثر بخشي دوره هاي آموزشي بر گزار شده 

65 %


25
4ارزيابي تسهيلات آموزشي   درصد رضايتمندي تسهيلات
   89 % =  آموزشي برگزار شده


60%


30

جمع کل

100

 


 
بيشتر


مجری سایت : شرکت سیگما