آمار بازدیدکنندگان
تعداد بازديد اين صفحه: 19009
تعداد بازديد از سايت: 147814577
تعداد بازديد زيرپورتال: 12047947
اين زيرپورتال امروز: 4763
در امروز: 42255
اين صفحه امروز: 9
خرداد
خرداد 
رديفعنوان شاخصشرح شاخص (خرداد 89)معيار دستيابيوزن شاخص
1دوره هاي اجباري  تفکيک دوره هاي برگزار شده بطور ماهيانه
 166 %=25___ =  __________________________
 15  تعداد دوره هاي پيش بيني شده


65 %


30
2دوره هاي فوق برنامه  تعداد ساعت برگزار شده
  181 %= 3625___=  ______________________
  2000   تعداد ساعت آموزشي برنامه   .   ريزي شده در سال


70 %


25
3اثر بخشي آموزشي   72 %  =  در صد اثر بخشي دوره هاي آموزشي بر گزار شده 

65 %


25
4ارزيابي تسهيلات آموزشي   درصد رضايتمندي تسهيلات
   89 % =  آموزشي برگزار شده


60%


30

جمع کل

100

 


 
بيشتر


مجری سایت : شرکت سیگما