آمار بازدیدکنندگان
تعداد بازديد اين صفحه: 27443
تعداد بازديد از سايت: 150679933
تعداد بازديد زيرپورتال: 12388991
اين زيرپورتال امروز: 1305
در امروز: 11996
اين صفحه امروز: 2
آموزش نیروهای جدید الاستخدام
دورهاي تخصصي اداري 
دستور العمل آموزشي 


عنوان دوره :آشنايي با انرژي (مفاهيم ، منابع و مصارف)   كد دوره :  
آموزش فني عمومي كارمندان جديدالاستخدام فني

زمان اجراي دوره :  مدت دوره : 16 ساعت

سرفصل دوره هاي آموزشي :

1- تقسيم بندي انرژيهاي تجديد پذير و تجديد ناپذير
2-برخي مفاهيم پايه مربوط به انرژي
3-انواع گاز طبيعي(مستقل، همراه ، کلاهک)
4-منابع گازي ايران و ساير کشورها
5-اصطلاحات صنعت گاز( گاز خشک و مرطوب، گاز غني وسبک، GTL-LNG-LPG-condensate و ...)
6-انواع نيروگاههاي حرارتي بعنوان بزرگترين مصرف کننده گاز طبيعي و ويژه گي هاي آنها از نظر مصرف گاز (مصرف گازدر 8 ماهه اول و 4 ماهه آخر سال، راندمان حرارتي و )
7- انرژي و محيط زيست

آموزش فني عمومي كارمندان جديدالاستخدام فني
عنوان دوره : آشنايي با نقشه کشي و نقشه خواني  كد دوره :   10400   
 زمان اجراي دوره :    مدت دوره : 25 ساعت   
سرفصل دوره هاي آموزشي :

1-  آموزش تهيه کروکي از مسيرهاي مختلف لوله گذاري
2-  آشنايي با تهيه نقشه هاي اجرايي
3-  آشنايي کامل نقشه هاي استاندارد
4-  فراگيري اصطلاحات رايج در نقشه کشي
5-  آشنايي به نقشه هاي ساختماني نظير بتن ريزي و يا شاختن حوضچه
6-  يادگيري نقشه خواني و آموزش اصطلاحات به کار رفته در يک نقشه اجرائي
7-  آشنايي با انواع نقشه هاي اجرايي
8-  يادگيري کليه نقشه هاي استاندارد نظير حوضچه ها ،حصارها ي ايستگاه هاي گاز
9-  يادگيري تهيه نقشه هاي تمام شده (AS BUILT )
10- آشنايي با نحوه پياده کردن نقشه ها در محل کار 
آموزش فني عمومي كارمندان جديدالاستخدام فني (گازرساني)عنوان دوره : استاندارد اجراي شبکه هاي گاز رساني (فولادي )  كد دوره : 10500
  زمان اجراي دوره :   مدت دوره :25 ساعت
سرفصل دوره هاي آموزشي :

1-  مقدماتي در مورد ايمني در کارگاه هاي گاز رساني
2-  اصول کلي طراحي شبگه هاي گازرساني و محاسبات مربوطه
3-  استانداردهاي موجود در شبکه هاي گاز رساني (مقدمات انتخاب پيمانکار ،تجهيز کارگاه ، هماهنگي با مسئولين شهري ، مسير يابي ،نقشه هاي اجرايي ،استاندارد حفاري ،زنگ زدايي لوله ها ،عايقکاري ،جوشکاري ،و استاندارد API- 1104 ،راديوگرافي ، پر کردن کانال ها ،تست هاي مربوط به شبکه و تزريق گاز،حفاظت لوله ها در برابر خوردگي و حفاظت کاتديک )
4-  استانداردهاي موجود جهت نظارت عملي در نصب انشعابات و تجهيزات
5-  مباحثي اجمالي درباره اضافه کاري ها و کسر کاري هاي پيمان
6-  تعريف گزارش
7-  انواع گزارش براساس هدفهاي مترتب بر آن
8-  مزايا و معايب انواع گزارشآموزش فني عمومي كارمندان جديدالاستخدام فني (گازرساني)

عنوان دوره : پست امداد و شبکه هاي شهري و وظايف آن   كد دوره :00 101  
زمان اجراي دوره :    مدت دوره :25 ساعت

سرفصل دوره هاي آموزشي :
1-  نقش امداد و وظايف پست امداد
2-  آشنايي با ارتباطات و مراحل انچام کار
3-  نحوه پوشش امداد شهرتوسط نيروهاي مستقر در پست امداد و نيروهاي سيار داخل شهر
4-  چگونگي ترسيم حوزه هاي استحفاظي شهر توسط نقشه  ها در پست امدادو نحوه اشراف و تسلط بر آنها
5-  اقدامات خاص و مقطعي در کنترل و مهار حوادث
6-  چگونگي آموزش و تقويت کارگران امدادي و عمليات امدادي در صورت بروز حوادث
7-  نحوه قطع و وصل گاز مشترکين و راه اندازي سيستم گاز  واحدهاي خانگي ،تجاري و صنعتي
8-  نحوه رفع اشکال از کنتور ، اتصالات و رگولاتور

آموزش فني  عمومي كارمندان جديدالاستخدام فني (گازرساني)عنوان دوره : شناخت دستگاهها و ماشين آلات ساختماني   كد دوره : 10900  
   مدت دوره : 25 ساعت
زمان اجراي دوره :   
سرفصل دوره هاي آموزشي :
1- لودر
2- بيل مکانيکي
3- انواع موتور جوش و تجهيزات جوشکاري
4- انواع کمپرسورها
5- پمپ هاي لجن کش
6- غلطک ها
7- چکش و مته هاي بادي
8 – هات تپ


آموزش فني عمومي كارمندان جديدالاستخدام فني (گازرساني)عنوان دوره :  شناخت لوله و اتصالات  كد دوره :  10901
 
زمان اجراي دوره :    مدت دوره :25 ساعت
سرفصل دوره هاي آموزشي :

1 – آشنايي با استانداردها و کدها
2 – آشنايي با اتصالات مربوط به لوله ها و استانداردهاي رايج
3 – آشنايي با اتصالات پيچي ،جوشي و انتخاب آنها
4 – آشنايي با اندازه هاي لوله ها و تقسيم بندي آنها
5 – آشنايي با انواع زانوها ،تبديل ها ، مغزي ،کوپلينگ ها ، سه راهي ها ،درپوش ها و فلنج ها
6 – آشنايي با لايي ها و استاندارد هاي مربوطه
7 – آشنايي با شيرآلات گازرسانيآموزش فني  عمومي كارمندان جديدالاستخدام فني (گازرساني)عنوان دوره :  ابزاردقيق گازرساني   كد دوره :10600
 
زمان اجراي دوره :    مدت دوره :25  ساعت
سرفصل دوره هاي آموزشي :
1) قوانين گازها (تعريف فشار و دما ،واحدهاي اندازه گيري فشار و دما ،قانون بويل ،قانون شارل ، قانون گازهاي کامل و کاربرد قانون گازها در اندازه گيري گاز )
2- اندازه گيري فشار (نانومترها ،مبدل مکانيکي ،لوله بوردن ،دمي ،ديافراگم ،کپسول مبدل هاي الکتريکي و الکترونيکي فشار ،فشار سنج وزنه اي )
3- اندازه گيري دما (دماسنج هاي شيشه اي ،بي متال ،فشاري يا پر شده از گاز ،مايع بخار ،جيوه و دماسنج هاي الکتريکي )
4 – اندازه گيري جريان سيالات ( جريان سنج هاي ارتقاعي ،روزنه اي ،کنتورهاي جابجايي ثبت گاز وتوربيني ،سري کردن کنتورها )
5 – تنظيم فشار گاز (تعريف و تنظيم و کنترل فشار ،رگلاتورها ،انواع رگلاتورها از نظر ساخت و نصب و کاربرد و انتخاب رگلاتورها )
آموزش فني عمومي كارمندان جديدالاستخدام فني (گازرساني)عنوان دوره :  اصول و مفاهيم خوردگي    كد دوره :17901
 
زمان اجراي دوره :    مدت دوره :25  ساعت
سرفصل دوره هاي آموزشي :

1 – مختصري درباره اتم و برخي تعاريف اوليه
2- آثار ،تبعات و مسائل اقتصادي خوردگي
3- انتخاب مواد در مهندسي خوردگي
4 – سر تاريخي مسائل خوردگي
5- ترموديناميک خوردگي
6 –اکسيد اسيون و احياء
7- واکنش هاي الکتروشيميايي در خوردگي
8- شيمي رنگ
9- عوامل موثر در خوردگي
10 – روش هاي جلوگيري از خوردگي فلزات و ذکر چند نوع خوردگي در خطوط لوله 

 

 
آموزش دوره هاي اداري ،مالي و بازرگاني  

آقاي رجب پور مسئول آموزش شرکت گاز استان گلستان اظهار نمودند :دومين دوره آموزش تخصصي اداري ،مالي و بازرگاني نيروه هاي جديدالاستخدام از تاريخ 25/7/89 لغايت 5/10/89 شامل چهار دوره آموزش اداري وپنچ دوره آموزش  مالي وچهاردوره  آموزش بازرگاني ،در مرکز آموزش شرکت گاز استان گلستان به ظرفيت 30 نفر در حال برگزاري ميباشد .لذا بعداز اتمام دوره ها واخذ نمرات،نسبت به صدور گواهينامه وارسال به  آموزش وتجهيز نيروي انساني ستاد واستانهاي مربوطه اقدام لازم صورت ميپذيرد


 
بيشتر


مجری سایت : شرکت سیگما