آمار بازدیدکنندگان
تعداد بازديد اين صفحه: 19862
تعداد بازديد از سايت: 150931082
تعداد بازديد زيرپورتال: 12411308
اين زيرپورتال امروز: 2722
در امروز: 2033
اين صفحه امروز: 2
شهریور
شهريور 
.رديفعنوان شاخصشرح شاخص شهريورماه 89)معيار دستيابيوزن شاخص
1دوره هاي اجباري  تفکيک دوره هاي برگزار شده بطور ماهيانه
 100 %=____5___ =  __________________________
 5  تعداد دوره هاي پيش بيني شده


65 %


30
2دوره هاي فوق برنامه  تعداد ساعت برگزار شده
  76 %= 1525___=  ______________________
  2000   تعداد ساعت آموزشي برنامه   .   ريزي شده در سال


70 %


25
3اثر بخشي آموزشي   70 %  =  در صد اثر بخشي دوره هاي آموزشي بر گزار شده 

65 %


25
4ارزيابي تسهيلات آموزشي   درصد رضايتمندي تسهيلات
   81 % =  آموزشي برگزار شده


60%


30

جمع کل

100

 


 
بيشتر


مجری سایت : شرکت سیگما