آمار بازدیدکنندگان
تعداد بازديد اين صفحه: 19875
تعداد بازديد از سايت: 150679683
تعداد بازديد زيرپورتال: 12388939
اين زيرپورتال امروز: 1279
در امروز: 11746
اين صفحه امروز: 1
تقویم آموزشی سال 1390
تقويم آموزشي نيرو هاي رسمي 

مدت    ساعت

مکان      برگزاري

1

10100

پست امدادو شبکه هاي شهري

20/1/90

25

شرکت گاز گلستان

2

17100

خوردگي خطوط لوله وحفاظت از زنگ

23/1/90

25

شرکت گاز گلستان

3

53101

پرورش کارمندان

28/1/90

25

شرکت گاز گلستان

4

53107

تجزيه وتحليل مشکلات و تصميم گيري

3/2/90

25

شرکت گاز گلستان

5

10101

بهره برداري،نگهداري و تعميرات شبکه(ف-پ)

6/2/90

25

شرکت گاز گلستان

6

10102

تخليه هواي خطوط وشبکه هاي گاز

11/2/90

25

شرکت گاز گلستان

7

10901

شناخت لوله واتصالات

18/2/90

25

شرکت گاز گلستان

8

52139

تدرکات کالا

25/2/90

25

شرکت گاز گلستان

9

19904

ارگونومي صنعتي

31/2/90

25

شرکت گاز گلستان

10

50007

بهداشت رواني در محيط کار

3/3/90

25

شرکت گاز گلستان

11

10103

بهره برداري،نگهداري ايستگاههاي تقليل فشار

7/3/90

25

شرکت گاز گلستان

12

19105

ايمني وآتش نشاني(عمومي)

10/3/90

25

شرکت گاز گلستان

13

50011

مسائل حقوقي مشترکين

16/3/90

25

شرکت گاز گلستان

14

51109

بودجه

21/3/90

25

شرکت گاز گلستان

15

53100

اصول کلي تحقيق و گزارش نويسي

28/3/90

25

شرکت گاز گلستان

16

10400

نقشه کشي ونقشه خواني

31/3/90

25

شرکت گاز گلستان

17

10900

شناخت دستگاهها وماشين آلات ساختماني

5/4/90

25

شرکت گاز گلستان

18

11902

شناخت انواع شيرهاونگهداري از آنها

11/4/90

25

شرکت گاز گلستان

19

12100

برنامه ريزي تعميرات اساسي بااستفاده از کامپيوتر

14/4/90

25

شرکت گاز گلستان

20

10105

بودارکنندگي گاز طبيعي

18/4/90

25

شرکت گاز گلستان

21

10300

تست شبکه و خطوط فشار متوسط

21/4/90

25

شرکت گاز گلستان

22

12103

مديريت تعميرات و بهره برداري

27/4/90

25

شرکت گاز گلستان

23

50006

اصول نامه نگاري

1/5/90

25

شرکت گاز گلستان

24

19800

ايمني بهداشت محيط کار وبهداشت صنعتي

4/5/90

25

شرکت گاز گلستان

25

10403

مباني طرحهاي شبکه هاي گازرساني(ف-پ)

8/5/90

25

شرکت گاز گلستان

26

12903

مديريت بحران

11/5/90

25

شرکت گاز گلستان

27

53102

پرورش مهارتهاي سرپرستي

16/5/90

25

شرکت گاز گلستان

28

10402

نقشه کشي ونقشه خواني ومتره برآورد

22/5/90

25

شرکت گاز گلستان

29

10504

استاندارد اجراي شبکه هاي گاز رساني(ف-پ)

25/5/90

25

شرکت گاز گلستان

30

10408

مباني طرحهاي ايستگاه تقليل فشار

31/5/90

25

شرکت گاز گلستان

31

50013

قانون کار

5/6/90

25

شرکت گاز گلستان

32

52103

بازرسي انبارها

12/6/90

25

شرکت گاز گلستان

33

12500

تحويل وتحول پروژه

15/6/90

25

شرکت گاز گلستان

34

19903

رانندگي به روش تدافعي

20/6/90

25

شرکت گاز گلستان

35

19906

ايمني در انبار وحمل ونقل مواد

26/6/90

25

شرکت گاز گلستان

36

20909

اپراتوري کامپيوتر

27/6/90

25

شرکت گاز گلستان

37

50005

اصول روانشناسي عمومي

3/7/90

25

شرکت گاز گلستان

38

52110

کالا شناسي مقدماتي

10/7/90

25

شرکت گاز گلستان

39

50001

اصول بايگاني وروشهاي نگهداري اسناد ومدارک

17/7/90

25

شرکت گاز گلستان

40

10600

ابزار دقيق گازرساني

1/8/90

25

شرکت گاز گلستان

41

19108

ايمني گاز طبيعي در گازرساني

5/9/90

25

شرکت گاز گلستان

42

19307

بازرسي فني ويژه گاز رساني

19/9/90

25

شرکت گاز گلستان

43

19900

امدادوفوريتهاي پزشکي در صنعت

3/10/90

25

شرکت گاز گلستان

44

19302

نشت يابي ونشت گيري

8/11/90

25

شرکت گاز گلستان

 


 
بيشتر


مجری سایت : شرکت سیگما