اخبار
هماهنگ کننده امور ایثارگران شرکتهای پالایش گاز

نام شرکت

نام و نام خانوادگی

تلفن

فکس

ایمیل

پالایشگاه گاز پارسیان

غلام مرادی

07152724130

4659

07152726186

ghmoradi@nigc-parsian.ir 

پالایشگاه گاز  بیدبلند

عیسی چکی نژادیان

9512499

06132266420

06132266420

isargaran@nigc-bidboland.ir  

پالایشگاه گاز بید بلند2

حمید رضا اخوان

4767

87117708

87117708

akhavan@nigc-bb2c.ir  

پالایشگاه گاز  شهید هاشمی نژاد

محمد لطفیان - هادی بزئی

05133002508

3328-داخلی 2508

05133002907

lotfian@nigc-khangiran.ir 

پالایشگاه گاز  ایلام

حیدر مرادی

08432912380

08433363124

isargaran@nigc-igtc.ir  

پالایشگاه گاز  فجر جم

عبدالحسین زایری

07731682088

9762088

9762546

07731682546

isargaran@nigc-fajr.ir 

پالایشگاه گاز  پارس جنوبی

مرتضی نصیری خادر

07731312658

07731312654

isargaran@nigc-spgc.ir  

پالایشگاه گاز  سرخون و قشم

حسین طهماسبی- جمال بارزی

07632192523 

07633669922

h.tahmasbi@nigc-sqgc.ir