گروه مهندسي شيمي
شيمي

 مهندسي شيمي کاربرد علم، رياضيات و اقتصاد در فرآيند تبديل مواد خام به مواد با ارزش‌تر يا سودمندتر است. مهندسي شيمي عمدتاً در طراحي و نگهداري فرآيندهاي شيميايي براي توليد انبوه به کار مي‌رود. به اين بخش از مهندسي شيمي، مهندسي فرآيند گفته مي‌شود. فرآيندهاي مجزايي که توسط يک مهنس شيمي به کار گرفته مي‌شوند (مانند تقطير، استخراج و ...)، عمليات واحد نام داشته و شامل واکنش شيميايي، عمليات انتقال جرم، انتقال حرارت و انتقال اندازه حرکت هستند. اين فرآيندها براي سنتز شيميايي يا جداسازي شيميايي با هم ترکيب مي‌شوند.سه قانون فيزيکي اساسي در مهندسي شيمي، اصل بقاي جرم، اصل بقاي انرژي و اصل بقاي اندازه حرکت هستند. انتقال ماده و انرژي در يک فرآيند شيميايي با استفاده از موازنه جرم و انرژي براي کل واحد، عمليات واحد يا بخشي از آن ارزيابي مي‌شود. مهندسين شيمي اصول ترموديناميک، سينتيک واکنش و پديده‌هاي انتقال را به کار مي‌گيرند.مهندسي شيمي نوين، گستره‌اي فراتر از مهندسي فرآيند را در بر مي‌گيرد. هدف اصلي مهندسي شيمي استفاده از دانش شيمي در خلق مواد و محصولات بهتر براي دنياي امروز است. امروزه مهندسين شيمي علاوه بر فرآيندهاي توليد مواد اوليه پايه، بلکه در تو سعه و توليد محصولات باارزش و متنوع شرکت دارند. اين محصولات شامل مواد ويژه و کارآمد براي صنايعي همچون هوافضا، خودروسازي، پزشکي، صنايع الکترونيک، کاربردهاي محيط زيست و صنايع نظامي است. به عنوان مثال‌هايي از اين محصولات مي‌توان به الياف، منسوجات و چسب‌هاي بسيار قوي، مواد زيست‌سازگار و دارو‌هاي جديد اشاره کرد. امروزه مهندسي شيمي ارتباطي تنگاتنگ با علوم زيست‌شناسي، مهندسي پزشکي و اغلب شاخه‌هاي مهندسي دارد.

 

 

كارشناسان و علاقمندان محترم رشته مهندسي شيمي مي توانند اطلاعات مرتبط بين صنعت و شيمي را در اين قسمت جستجو نمايند.(به منوي بخش هاي سمت راست مراجعه شود .) ضمنا" از پيشنهادات ايشان جهت توسعه و بهبود اين بخش استقبال مي نمائيم. همكاران ميتوانند اطلاعات مرتبط با رشته را به آدرس الكترونيكي traininghrd.nigc@gmail.com ارسال و يا با مدير اين بخش خانم مهندس پناهي كارشناس  فني و تخصصي با تلفن 81315721 تماس حاصل نمايند تا به نام ايشان در اين قسمت درج گردد.