معرفي
1.jpg

DSCI0097.JPG

مرکز آموزش.JPG
مركزآموزش شركت گازاستان همدان به روايت تصوير
ساختمان مرکزآموزش درحال ساخت سال1373
مرکزآموزش همدان قبل ازسال 89
مرکزآموزش همدان قبل ازسال 89 

فايلها
مرکز_آموزش.JPG 3.91 MB آموزش دربهار
مركز_آموزش.jpg 3 MB مركز_آموزش.jpg