گروه برق و ابزار دقيق
ابزار دقيق

ابزار دقيق شاخه اي از مهندسي است كه در عصر الكترونيك و جهش هاي ناشي از آن با بهره گيري از صنعت و مهندسي الكترونيك و محصولات حاصل از آن مانند كنترل كننده ها، حسگرها، ترنسميترها و بطور كلي ابزارهاي دقيق به كمك فرايندهاي توليدي صنعتي آمده و با بالا بردن كيفيت، ميزان توليد و بازدهي صنايع نقش به سزايي را در اين مهم ايفاء مي نمايد. لذا مهندسين ابزار دقيق با بكار گيري اينسترومنتها و اتوماسيونهاي پيشرفته و در حال ارتقاء نظير Fieldbus، DCS، PLCو همچنين نرم افزارهاي SCADA، مونيتورينگ و مهندسي امكان نمايش، كنترل و بهره برداري را جهت واحدهاي عمليات مهيا نموده و بدين ترتيب با كاستن نيروي انساني، افزايش ايمني، افزايش توليد ،كيفيت و محصول جايگاه واقعي كنترل و ابزار دقيق را در صنايع تثبيت نموده است.

 

 

  كارشناسان و علاقمندان محترم رشته مهندسي برق وابزار دقيق مي توانند اطلاعات مرتبط بين صنعت و برق و ابزار دقيق را در اين قسمت جستجو نمايند.(به منوي بخشهاي سمت راست مراجعه شود .) ضمنا" از پيشنهادات ايشان جهت توسعه و بهبود اين بخش استقبال مي نمائيم. همكاران مي توانند اطلاعات مرتبط با رشته را به آدرس الكترونيكي fazlali_h@nigc.ir ارسال و يا با مدير اين بخش آقاي مهندس حميد فضلعلي كارشناس ارشد برق و ابزار دقيق آموزش فني و تخصصي با تلفن 81315725 تماس حاصل نمايند تا به نام  ايشان در اين قسمت درج گردد.