تازه ترين اخبار
اطلاعيه تشكيل كلاسهاي ورزشي در سال 1392

امور ورزش و تربیت بدنی شرکت ملی گاز ایران ساعت و مکان کلاسهای تمرینی آموزشی خود را جهت استفاده همکاران و خانواده های محترم آنان طبق فايل پيوست  اعلام می دارد .
بدينوسيله از متقاضياني كه قبلا نسبت به تكميل فرم نياز سنجي ورزشي اقدام نموده اند دعوت مي نمايد  جهت دریافت کارت ورزشی استفاده از اماكن  مورد نظر در روزهای زوج صبحها از ساعت 00/9 لغایت 00/11 و روزهای فرد عصر ها00/14 لغایت 30/15 به امور ورزش و تربیت بدنی مراجعه نمایند .


امور ورزش و تربیت بدنی شرکت ملی گاز ایران ساعت و مکان کلاسهای تمرینی آموزشی خود را جهت استفاده همکاران و خانواده های محترم آنان طبق فايل پيوست  اعلام می دارد .
بدينوسيله از متقاضياني كه قبلا نسبت به تكميل فرم نياز سنجي ورزشي اقدام نموده اند دعوت مي نمايد  جهت دریافت کارت ورزشی استفاده از اماكن ورزشي مورد نظر در روزهای زوج صبحها از ساعت 00/9 لغایت 00/11 و روزهای فرد عصر ها00/14 لغایت 30/15 به امور ورزش و تربیت بدنی مراجعه نمایند .

 

فايلها
جدول_كلاسهاي_ورزشي.pdf 7.17 MB جدول زمانبندي كلاسهاي ورزشي در سال 1393