ورزشهاي رزمي
گراميداشت روز جهاني كاراته.jpg
گراميداشت روز جهاني كاراته اختصاص 15 مهر ماه به عنوان روز جهاني كاراته از سوي فدراسيون جهاني كاراته اقدام شايسته در جهت المپيكي شدن اين هنر تماشايي و با شكوه مي باشد