تازه ترين اخبار
_DSC0125.JPG

_DSC0115.JPG

_DSC0063.JPG

_DSC0062.JPG

_DSC0122.JPG

_DSC0128.JPG

20140612_094616.jpg

20140612_094539.jpg

_DSC0082.JPG

_DSC0006.JPG
گزارش برنامه زيارتي ، ورزشي ، تفريحي در منطقه سولقان

هيئت ورزشهاي همگاني با مشاركت امور ورزش و تربيت بدني دومين برنامه ورزشي ، گردشگري خانوادگي را با حضور 90 نفر از پرسنل به همراه خانواده محترم آنان در منطقه زيباي سولقان و بارگاه  امام زاده داود برگزار كرد


دومين برنامه ورزشي خانوادگي هيئت ورزشهاي همگاني شركت ملي گاز ايران برگزار شد

هيئت ورزشهاي همگاني با مشاركت امور ورزش و تربيت بدني دومين برنامه ورزشي ، گردشگري خانوادگي را با حضور 90 نفر از پرسنل به همراه خانواده محترم آنان در منطقه زيباي سولقان و بارگاه  امام زاده داود برگزار كرد . اين برنامه در تاريخ 22/3/93 از ساعت 30/6 صبح آغاز و در ساعت 00/15 به پايان رسيد .

همكاران و خانواده هاي محترم آنان صبحانه را در منطقه صرف كرده و به زيارت ، پياده روي و طبيعت گردي پرداختند . نماز را بصورت جماعت در صحن امام زاده داود خوانده و در راه برگشت با ناهار از حاضرين پذيرايي گرديد  .