گروه كارآفريني
متن

پيرو تصويب نامه هيات محترم وزيران به شماره 50876/ ت 33913 ه مورخ 25/8/84 و الزام ايجاد دفاتر كار آفريني در كليه وزارتخانه ها و سازمانهاي دولتي با شرح وظايف مشخص شده در 19 بند و در راستاي اهداف اداره كل كارآفريني و اشتغال وزارت نفت، آموزش و تجهيز نيرو ي انساني شركت ملي گاز اقدام به راه اندازي بخش كار آفريني در سامانه الكترونيكي آموزش نموده است تا فرهنگ كار آفريني را در سازمان ترويج دهد.

 

 

 

 

كارآفريني:

 

        

 

 كارآفريني فرآيند يا مفهومي است كه در طي آن فرد كارآفرين با ايده‌هاي نو و خلاق و شناسايي فرصتهاي جديد، با بسيج منابع به ايجاد كسب و شركتهاي نو، سازمانهاي جديد و نوآور رشد يابنده مبادرت  مي‌ورزد . اين امر توام با پذيرش خطرات است ولي اغلب منجر به معرفي محصول يا ارائه خدمت به جامعه  مي‌شود. بنابراين «كارآفرينان» عوامل تغيير هستند كه گاهي موجب پيشرفتهاي حيرت‌انگيز نيز شده‌اند. 

انگيزه‌هاي مختلفي در كارآفرين شدن مؤثر مي‌باشند كه از جمله آنها: نياز به موفقيت، نياز به كسب درآمد و ثروت، نياز به داشتن شهرت، و مهمتر از همه نيازمندي به احساس مفيد بودن و استقلال طلبي را مي‌توان نام برد.

افراد از ويژگيهاي شخصيتي خاص و گوناگوني برخوردار مي‌باشند طبيعي است كه برخي از ويژگيهاي كارآفرينان متمايز و برجسته از ساير افراد است به طور مثال داشتن خلاقيت و نوآوري، دارا بودن قدرت تحمل ابهام، داشتن اعتماد بنفس و عزت نفس، آينده نگر و عمل گرا بودن، و فرصت شناس بودن. شيوه هاي پرورش اين ويژگيها متفاوت است.مطالعه و بررسي در زمينه اقدامات بعمل آمده در مورد موضوع كارآفريني در كشورهاي مختلف بيانگر آن است كه دانشگاهها در زمينه هاي آموزشي و پژوهشي پيشقدم بوده اند ولي فارغ التحصيلان بدون توجه و قصد بكارگيري آموخته ها و قدرت ابتكار خود در راستاي شروع كار و ارائه محصول و خدمت در بازار كار، چندان موفق نبوده اند.

 

كارشناسان و علاقمندان محترم دوره هاي كارآفريني مي توانند اطلاعات مرتبط با دوره كارآفريني را در اين قسمت جستجو نمايند. (به منوي بخش هاي سمت راست مراجعه شود.)ضمنا" از پيشنهادات ايشان جهت توسعه و بهبود اين بخش استقبال مي نمائيم. همكاران ميتوانند اطلاعات مرتبط با اين بخش را به آدرس الكترونيكي Bensaeed@nigc.ir   ارسال و يا با آقاي مهندس فريد بن سعيد رئيس امور بهره وري و هماهنگي تحول اداري شركت ملي گاز ايران  با تلفن 81315578تماس حاصل نمايند تا به نام ايشان در اين قسمت درج گردد.

 

 


شخصيت كارآفريني شخصيتي است كه خود را از قيد و بند نيرو هاي محيطي رها سازد و باعث تغييرات موثر شود. اين افراد موقعيتها و فرصتها را شناسائي و بر روي آنها اثر ميگذارند، از خود ابتكار نشان ميدهند، فعاليت ميكنند و تا زماني كه تغييرات معني دار ايجاد نكنند براي آن فعاليت اصرا ميكنند