به پایگاه اطلاع رسانی مدیریت توسعه منابع انسانی خوش آمدید    
فعالیت ها و برنامه های واحد سیستم های اطلاعات مدیریت

فعالیت ها و برنامه های واحد سیستم های اطلاعات مدیریت


الف) فعالیت های جاری شامل موارد زیر می باشد
:

·         گزارش های دوره ای

·         گزارش های موردی

·         مدیریت پورتال اینترنتی و اینترانتی مدیریت توسعه منابع انسانی

·         مدیریت سامانه پیام کوتاه

·         هماهنگی های داخلی امور

 

ب) برنامه های عملیاتی شامل موارد زیر می باشد:

·         ساماندهی پورتال اینترنت و اینترانت مدیریت توسعه منابع انسانی

·         انتخاب و پیاده سازی سامانه مدیریت پورتفولیوی توسعه منابع انسانی

·         بازنگری روش اجرایی پایش پروژه های منابع انسانی

·         بهره برداری غیرمتمرکز سامانه پیام کوتاه

·         برنامه ریزی استراتژیک واحد

·         به روز رسانی قالب گزارش عملکرد

·         به روز رسانی قالب گزارش وضعیت نیروی انسانی و سازمان

·         پیاده سازی داشبورد مدیریت توسعه منابع انسانی

·         هوشمند سازی ارسال پیام کوتاه

 

ج) عضویت در کمیته ها و کارگروه ها شامل موارد زیر می باشد:

·         راهبری پروژه ها و برنامه های عملیاتی

·         مدیریت اسناد کاغذی

·         کانون تفکر

·         استقرار سراسری سیستم رضایت مندی کارکنان

·         سیستم مدیریت یکپارچه IMS

·         ویرایش برنامه ششم توسعه بخش منابع انسانی

·         رویکرد آتی منابع انسانی در انقلاب صنعتی چهارم

·         برنامه های استراتژیک شرکت

·         تحول اساسی صنعت نفت ایران (توانا)

·         شورای راهبری و هماهنگی مدیریت توسعه منابع انسانی


  نام نظر    
   
  پست الكترونيك  
   
  وب سایت  
   
 
متنی که در تصویر می بینید عینا تایپ نمایید

 
   
     

نظرات
نام نظر    
 
پست الكترونيك    
 
وب سایت  
 
متنی که در تصویر می بینید عینا تایپ نمایید

 
 


مجری سایت : شرکت سیگما